Emissies van transport

We hebben sinds onze oprichting in 2002 veel projecten uitgevoerd op het gebied van emissies en luchtkwaliteit van verkeer. Zo ontwikkelden we aan het TREMOVE transport- en emissiemodel voor het Europese Directoraat Milieu, waarmee we onder andere hebben meegewerkt aan het vaststellen van de recentste emissienormen.

Ook voor de Vlaamse overheid doen we studies, dikwijls in samenwerking met TNO. TML berekent de effecten van verkeersbeleid op de emissies en doet ook prognoses i.v.m. nieuwe voertuigtechnologieŽn. Onze collega's van TNO rekenen dit verder door naar de luchtkwaliteit, met onder andere het CAR model dat door ons is ontwikkeld.

Wij hebben op het gebied van luchtkwaliteit onderzoeks- en adviesopdrachten uitgevoerd voor diverse andere opdrachtgevers in Europa, zoals het Europees Milieuagentschap en de Franse overheid.

recente projecten

CLAiR-CityVermindering van luchtvervuiling in steden gesteund door de inwoners
Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen Actualisering 2016
Vrachtwagens en CO2Technische CO2- reductiemaatregelen en hun kost
Evolutie transportsector 2050Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050
Vrachtwagen van de toekomst – IRU werkgroep Het definiŽren van de vrachtwagen van de toekomst, op vlak van brandstofverbruik, veiligheid en operationele efficiŽntie
Trans-Alpijns vrachtvervoer op de wegVerkeersbeheerssystemen voor trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg
CO2 regulering en snelheidsbegrenzers De mogelijke rol van snelheidsbegrenzers in de CO2 regulering voor lichte commerciŽle voertuigen
Toekomstmodel wegverkeer BrusselActualisering toekomstmodel voor het energieverbruik en de luchtemissies van het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
GhG-TransPoRDDe vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020
TREMOVE SCP-CAREen TREMOVE-ontwikkelingsproject waarbij een afvalmodule en endogene afdankingsbeslissingen voor personenvoertuigen zijn toegevoegd
SnelheidsbegrenzersEvaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport
Succesverhalen over transportSuccesverhalen over transport en milieu
VIEWLSPotentieel van biobrandstoffen voor de EU
Snelheidslimieten op autosnelwegenEvaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport
Marktpenetratie van LPG-auto'sOnderzoek naar de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot
SUMMADefinitie en vertaling van duurzame mobiliteit in indicatoren voor de evaluatie van beleid
Milieudoelstellingen Brusselse wagenparkenBepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieŽn
Lange en zware vrachtwagensDe gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens
TREMOVE updateVerdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel
Nieuw TREMOVE basisscenarioOntwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek
TREMOVE BelgiŽEmissies van wegverkeer in BelgiŽ 1990-2030
SUST-RUSOntwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland
TREMOVE runs over CO2 van auto'sKosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere CO2-normen op auto's en bestelwagens
TREMOVE runs over Euro-5 normen voor auto'sKosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere Euro-5 normen op auto's en bestelwagens
GLADYSTEDe modelstructuur van TREMOVE herschikken in een systeemdynamische codering
TRANSfer III – ondersteuning bij de ontwikkeling van ambitieuze mitigatiemaatregelen (2017) ref. 17031Ondersteuning bij het identificeren van maatregelen om broeikasgassen te verminderen in het kader van groene logistiek in IndonesiŽ
TRANSPHORMLuchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid
St.E.M.Verkennende en vergelijkende studie voor een mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuilingEen evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart 
REORIENTEffecten van Europees spoorbeleid op goederenverkeer
Plan-MilieuEffectRapportage OosterweelverbindingDiscipline Mens en Verkeer
Regionale samenstelling van de voertuigvlootOntwikkeling van een methode om de samenstelling van de voertuigvloten in de Belgische regionale emissiemodellen op elkaar af te stemmen
QUANTIFYModellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100
De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciŽle voertuigen in EuropaPrijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciŽle voertuigen
Effecten van een zondagsverbod op zwaar vrachtvervoer in WalloniŽStudie naar de economische, ecologische en verkeerseffecten in het Waals gewest van een rijverbod voor vrachtverkeer op zondag
Evaluatie van een studie over lange en zware vrachtwagensEvaluatie van de studie "De impact van Megatrucks"
PremtechEvaluatie van nieuwe autotechnologieŽn met TREMOVE
REFITVerbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes
Uitbreidingen voor het POLES-modelOntwikkeling van modules voor de energieverdeling en capaciteitsplanning voor het POLES model
ShopMob data-analysesMobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets
Personenverkeer en mobiliteitsstatistiekenEuropees project omtrent mobiliteitsstatisiteken van personen op de weg
Rebound effecten milieumaatregelenIndirecte effecten van milieumaatregelen
TweedehandswagensMarktanalyse van Europese tweedehandswagens
OPTIMISMVerbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata
Short Sea ShippingShort Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden
OlympusSharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform
Milieucapaciteit stadswegen BHGUitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Onbemande luchtvaartuigenHet gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken
CO2 regelgeving voor lichte voertuigen na 2020Beoordeling van de modaliteiten van de CO2 regelgeving voor lichte voertuigen na 2020
Lichte vrachtwagens op de transportmarkt Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt
Lage-emissiezonesOnderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen
INDICHet verzamelen en berekenen van regionale transport indicatoren voor BelgiŽ
GRACEGeneralisatie van onderzoek naar transportrekeningen en de kosten van transport
IMMIIn kaart brengen van luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (voor NOx en PM10)
Externe kosten van maritiem transportEvaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015
Geluidsemissienormen van machines voor extern gebruikImpact assessment van een potentiŽle aanpassing van de geluidsemissienormen van machines voor extern gebruik
Lage-emissiezones BrusselStudie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-Emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact
Potentieel EV overheidsvlootPotentieel, en economische en milieu-impact van de vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen binnen de Vlaamse overheidsvloot
Fijn stof vanwege elektrische voertuigen
IMMI2Berekening van de luchtkwaliteit langs waterwegen en in de havens
Milieu-impact van transportMeten van de milieu-impact van transport in Vlaanderen
Groen vrachtvervoer en logistiek IndonesiŽEvaluatie van het 'inventarisatierapport van duurzaam transport en klimaatverandering' en het 'witboek voor groen vrachtvervoer en logistiek'
De toekomst van ISVAGVerkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie
IMAGINEVerbeterde methode om de algemene impact van geluid op de omgeving te bepalen
MIRA-S 2009Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart
MIRA-T 2004Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer
Mobiele machinesEmissies van mobiele machines in Vlaanderen
Pendelen per motorfietsImpactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer
NWMM PM- en NOx-emissienormenImpact assessment van de potentiŽle beleidsopties bij herziening van enkele NWMM PM- en NOx- emissienormen
Reductie van broeikasgasemissiesKwantitatieve analyse van de EU-doelstelling en de voorgestelde beleidsmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de transportsector
MOVEET update'Mobility, vehicle fleet, energy use and emissions forecast tool for Europe' 2.0 ontwikkeling
MIRA externe kostenInternalisering van externe kosten in Vlaanderen
Fietsen in WalloniŽ, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten van fietsen vandaag en in de toekomst
ETISplusEuropees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering
Lage-emissiezones AntwerpenHaalbaarheidsstudie voor invoering en beheer van lage-emissiezones in de stad Antwerpen
Externe kosten wegverkeerBerekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002
HIGH-TOOLHigh-level strategisch transportmodel
Implementatie LEZ BrusselBegeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone
Focusrapport MIRA-T 2007De emissies van internationale scheepvaart en luchtvaart
Impact van nieuwe weginfrastructuur op CO2Het aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur voor wegtransport op de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen voor het Belgisch klimaatbeleid
Evaluatie van federale klimaatmaatregelen Evaluatie van nieuwe en bestaande federale klimaatacties en maatregelen
Federale overheid als “launching customer” van elektrische mobiliteit Opstellen van een draaiboek voor de transitie van hun wagenpark en dat van autonome overheidsbedrijven naar elektrische mobiliteit
ETS Vlaamse havensOpname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens'
Vloot, markt en CO2-uitstoot van personenauto's en bestelwagensDataverzameling en analyse om het inzicht in de vloot, markt en de CO2-uitstoot van de N2 en M2 voertuigcategorieŽn te verbeteren
CO2 en bestelwagensHet aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur voor wegtransport op de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen voor het Belgisch klimaatbeleid
CAR modelScreeningsmodel luchtverontreiniging door het verkeer
CO2 emissievermindering van personenwagens - een geintegreerde aanpakCO2 emissievermindering door niet-technologische maatregelen
Elektrische taxi’s Onderzoek in het kader van “Clean Power for Taxis”
EcoscoreAnalyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen
CO2 en auto'sEU limieten voor CO2-emissies door auto's
Emissiemodel luchtvaart EMMOLOptimalisatie en actualisatie emissie-inventaris luchtvaart Vlaanderen
ASSESSTussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001
Emissies van broeikasgassen verminderen in maritiem transportDe  mogelijkheden om emissie van broeikasgassen in Europees maritiem transport te verminderen
BinnenvaartemissiesLokale maatregelen voor reductie van binnenvaartemissies
De ontwikkeling van elektrische personenauto'sDe beoordeling van de ontwikkeling van elektrische personenauto’s en de mogelijke toekomstige effecten op het milieu en het Europese energiesysteem
ECOSTANDOndersteuning bij het opstellen van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de beoordeling van het effect van ITS op emissies
Auto en gezondheidTML verduidelijkt de link tussen automobilteit en vervuiling door fijn stof
Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuurRichtlijnen en evaluatie van de nationale beleidskaders
Hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaartStrategieŽn voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart
Vermindering van energiegebruik en emissies in BrusselTML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE
EMMOSS-modelVlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen
Een geÔntegreerd model voor de elektriciteitsmarktDe ontwikkeling van een geÔntegreerd model voor de West-Europese elektriciteitsmarkt
CO2 in transportWelvaartskosten van maatregelen ter reductie van CO2-emissies in de transportsector
ArbitrageAdvies aan de internationale arbitrage tussen Nederland en BelgiŽ over de IJzeren Rijn. Impact van de IJzeren Rijn op energieverbruik en emissies van goederenvervoer.
CIVITAS PORTISDemonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden
CIVITAS SATELLITECoŲrdinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020 
BedrijfswagensWat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies?
CITRUSCoŲperatieve intelligente vervoerssystemen voor vrachtwagens in Vlaanderen (BelgiŽ) in de praktijk getest
COBALTInternalisatie van externe kosten op transportcorridors
Maritieme emissiecontrolegebiedenEen nieuw trendscenario voor de emissies van zeeschepen tot 2050, inclusief de kosten die nodig zijn om de emissies te kunnen verminderen
ECCONETEffecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk
Klimaatplan FrankrijkKlimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk