Duurzaam mobiliteitsbeleid

Het analyseren van de ontwikkelingen in de mobiliteit is een van onze kernexpertises. Het gaat daarbij niet alleen om het monitoren van waargenomen mobiliteit, maar vooral ook om het verklaren van vervoergedrag en het maken van prognoses omtrent toekomstig vervoergedrag. Transport & Mobility Leuven zet de antwoorden op deze vragen voor u - overheid of bedrijfsleven - op een rij en brengt ze op overzichtelijke wijze met elkaar in verband.

Wij doen dit door middel van het volgen, analyseren en voorspellen van de mobiliteit, het ontwerpen en analyseren van vervoersystemen, en het ontwikkelen en evalueren van opties en strategieŽn voor het vervoerbeleid.

We gebruiken daarvoor technieken zoals scenario ontwikkeling, forecasting en backcasting.

recente projecten

HoPE Een platform voor veilige betalingen en slimme multimodale ritplanning
CLAiR-CityVermindering van luchtvervuiling in steden gesteund door de inwoners
Dynamisch verkeersmodel Antwerpen Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen
VerkeerslichtencoŲrdinatiecentrale AntwerpenUitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie
Succesverhalen over transportSuccesverhalen over transport en milieu
ThUNDEREconomisch model voor transport en ruimtelijke planning in stedelijke gebieden
Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens
Ondersteuning bij de uitwerking van het Witboek Beleidsplan Ruimte voor Vlaanderen TML ondersteunt de Vlaamse regering met mobiliteitsgerelateerd onderzoek
SUST-RUSOntwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland
SUSTAPARKDuurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie
Stadsvernieuwingsproject Sint-Niklaas Conceptbegleiding bij de herinrichting van het Hendrik Heymanplein
Vrachtwagen van de toekomst – IRU werkgroep Het definiŽren van de vrachtwagen van de toekomst, op vlak van brandstofverbruik, veiligheid en operationele efficiŽntie
Dynamisch verkeersmodel BrusselOpbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Brussel
CO2 regulering en snelheidsbegrenzers De mogelijke rol van snelheidsbegrenzers in de CO2 regulering voor lichte commerciŽle voertuigen
TREMOVE BelgiŽEmissies van wegverkeer in BelgiŽ 1990-2030
Nieuwe tramlijnen in BrusselVerkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel
TREMOVE updateVerdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel
SnelheidsbegrenzersEvaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport
Nieuw TREMOVE basisscenarioOntwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek
TERMStatistische analyse en aanvulling van ontbrekende data voor Europese transport- en milieuindicatoren
Ruimtelijk strategisch plan Vilvoorde Visie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde
Stadsprogramma RoeselareAnalyse van de huidige en geplande mobiliteitssituatie
SUMMADefinitie en vertaling van duurzame mobiliteit in indicatoren voor de evaluatie van beleid
TransMob Ondersteuning van slimme mobiliteit met data-analyses
Milieudoelstellingen Brusselse wagenparkenBepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieŽn
TRANSPHORMLuchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid
Stadsvernieuwing stationsomgeving LokerenActualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken
Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco drivingDataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens
TRANSfer III – ondersteuning bij de ontwikkeling van ambitieuze mitigatiemaatregelen (2017) ref. 17031Ondersteuning bij het identificeren van maatregelen om broeikasgassen te verminderen in het kader van groene logistiek in IndonesiŽ
Sneltramlijn Hasselt-Maastricht Validatie-analyse Sneltramlijn Hasselt-Maastricht
REFITVerbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes
ReŽel consumentengedragReŽel consumentenbedrag bij de aankoop van ecologisch verantwoorde goederen
Mobiliteitsscenario's VlaanderenHaalbaarheid en wenselijkheid voor het onderbouwen van het Vlaamse vervoersbeleid met toekomstscenario's
Personenvervoer te waterHaalbaarheid van openbaar vervoer via kanalen in Vlaanderen
ShopMob data-analysesMobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets
OlympusSharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform
Ondersteuning provinciale verkeersmodellen Opleveren van basisgegevens en resultaten uit provinciale verkeersmodellen
Schatting gebruikte parkeerplaatsen in LeuvenStatistische analyse van betalingstransacties
TweedehandswagensMarktanalyse van Europese tweedehandswagens
Veiligheidsaspecten van bandengebruikVeiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en consumenteninformatie
QUANTIFYModellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100
Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures
Route 26Onderzoek naar de ondersteuning van het beleidsproces, door een interactieve spelaanpak met gebruik van het microsimulatiemodel Paramics
De markt voor tweedehandswagensEuropees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens
Training van professionele bestuurdersStudie naar de effectiviteit en verbetering van het Europese wetgevende kader rond de training van professionele bestuurders
Plan-MilieuEffectRapportage OosterweelverbindingDiscipline Mens en Verkeer
Parkeerstudie Stad Antwerpen Herziening van het parkeerbeleidsplan
Economische effecten van BTW tarieven op personenvervoerEffecten van verschillende BTW regimes in de 28 lidstaten op de markt voor personenvervoer
Oudenaarde Santenssite Stedelijk masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde
Minder hinder Noorderlijn Antwerpen Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen
Rebound effecten milieumaatregelenIndirecte effecten van milieumaatregelen
Personenverkeer en mobiliteitsstatistiekenEuropees project omtrent mobiliteitsstatisiteken van personen op de weg
OPTIMISMVerbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata
ETISplusEuropees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering
Inventaris van bestaande maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodiDe inventarisering van de getroffen maatregelen voor de internalisering van externe kosten van alle vervoersmodi
Evaluatie van federale klimaatmaatregelen Evaluatie van nieuwe en bestaande federale klimaatacties en maatregelen
Onbemande luchtvaartuigenHet gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken
Ondersteuning bij slimme mobiliteitSlimme kilometerheffing bewijst nut in wijzigen en sturen van mobiliteitsgedrag
Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benuttenCommerciŽle haalbaarheid  van het ontwikkelen van een ontwerptool voor stedelijke mobiliteitsmaatregelen
Guide2WearOpenbaar vervoer met draagbare apparaten voor verschillende soorten mobiliteit
Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemenKunnen elektrische fietsen het gebruik van de Brusselse deelfietsen verhogen?
Implementatie LEZ BrusselBegeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone
Kilometerheffing voor vrachtwagens en wegenvignet voor lichte voertuigenKilometerheffing en de invoering van een wegenvignet in het Vlaamse, Brusselse Hoofdstedelijk en Waals Gewest
MER-AX Brugge-WestkapelleDe ontwikkeling van een plan-MER voor de aanleg van de AX tussen de N31 te Brugge en de N49 te Westkapelle
iTREN-2030GeÔntegreerd transport- en energiemodel tot 2030
Fietsen in WalloniŽ, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten van fietsen vandaag en in de toekomst
Kanaal Bossuit-KortrijkOpwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va schepen
Level playing field voor goederenvervoer in BelgiŽ Effect van een verderzetting van de subsidie op de betrokken markten en op het level playing field voor goederenvervoer in BelgiŽ
Fijn stof vanwege elektrische voertuigen
Impact sneltramlijn Maastricht Nader onderzoek tijdelijk eindpunt tram Hasselt-Maastricht
Strategisch plan luchthaven ZaventemAnalyse van de mobiliteitseffecten van ontwikkelingen in de luchthaven van Zaventem (Brussel)
METHODWegbeheer door gebruik van mensgerichte ontwerpen
Ondersteuning ITS Actieplan VlaanderenTML ondersteunt de Vlaamse Overheid bij de opmaak van haar ITS Actieplan
Fietsdatabank Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland
INDICHet verzamelen en berekenen van regionale transport indicatoren voor BelgiŽ
Groen vrachtvervoer en logistiek IndonesiŽEvaluatie van het 'inventarisatierapport van duurzaam transport en klimaatverandering' en het 'witboek voor groen vrachtvervoer en logistiek'
Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei' Een studie naar de impact op de verkeersstromen
MODUMModellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren
Overzicht ITS markt BelgiŽ 2010Opportuniteiten en obstakels voor Nederlandse bedrijven
I-C-EUDe impact van transportinfrastructuur op het internationale concurrentievermogen van Europa
Masterplan IzegemUitwerking geÔntegreerd Masterplan voor de stad Izegem
Mobiliteit KU LeuvenEvaluatie van mobiliteit en gerelateerde maatregelen KU Leuven
Pendelen per motorfietsImpactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer
N8 Ieper-VeurneAnalyse van mogelijke infrastructuur oplossingen voor de verbinding Ieper-Veurne
 Fietsen in Brussel, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen
Masterplan ZeleOpmaak van een masterplan voor het kerngebied Zele
HIGH-TOOLHigh-level strategisch transportmodel
CO2 regelgeving voor lichte voertuigen na 2020Beoordeling van de modaliteiten van de CO2 regelgeving voor lichte voertuigen na 2020
Bodartplein Leuven GeÔntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring
De ontwikkeling van elektrische personenauto'sDe beoordeling van de ontwikkeling van elektrische personenauto’s en de mogelijke toekomstige effecten op het milieu en het Europese energiesysteem
ECOSTANDOndersteuning bij het opstellen van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de beoordeling van het effect van ITS op emissies
CIVITAS HasseltOndersteuning indieningsdossier CIVITAS voor de Stad Hasselt
Klimaatplan FrankrijkKlimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk
CO2 emissievermindering van personenwagens - een geintegreerde aanpakCO2 emissievermindering door niet-technologische maatregelen
Elasticiteiten vervoerSchatting van de prijselasticiteit van vervoer in Vlaanderen
Second opinion Brusselse RingVergelijking tussen het effect van een verbreding van de ring versus rekeningrijden op files en gezondheid
Auto en gezondheidTML verduidelijkt de link tussen automobilteit en vervuiling door fijn stof
Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuurRichtlijnen en evaluatie van de nationale beleidskaders
Vermindering van energiegebruik en emissies in BrusselTML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE
E40 - Sint-TruidenAnalyse van mogelijke infrastructuurverbeteringen voor de verbinding E40 - Sint Truiden
E40 - HaspengouwMKBA verbinding Sint-Truiden (Haspengouw) - E40
CIVITAS PORTISDemonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden
Hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaartStrategieŽn voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart
De kosten van mobiliteitKostenanalyse van autorijden en een aanpak formuleren naar de industrie toe
BedrijfswagensWat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies?
CHUMSGedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen
CIVITAS SATELLITECoŲrdinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020 
CityMobilTransportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome
CITRUSCoŲperatieve intelligente vervoerssystemen voor vrachtwagens in Vlaanderen (BelgiŽ) in de praktijk getest
Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net
Minder HinderMinder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen
BiTiBiNaadloos energie-efficiŽnt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren
Elektrische taxi’s Onderzoek in het kader van “Clean Power for Taxis”
Effectenstudie WoluwelaanMicrosimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan
De markt voor tweedehandswagensEuropees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens