Binnenvaart en zeevaart

Transport & Mobility Leuven deed verscheidene studies over binnenvaart en zeevaart: emissies, economische analyses, mulitimodale studes.

recente projecten

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen Actualisering 2016
Nieuw TREMOVE basisscenarioOntwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek
TREMOVE updateVerdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel
TRANSfer III – ondersteuning bij de ontwikkeling van ambitieuze mitigatiemaatregelen (2017) ref. 17031Ondersteuning bij het identificeren van maatregelen om broeikasgassen te verminderen in het kader van groene logistiek in IndonesiŽ
Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuilingEen evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart 
Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeerVereenvoudiging van de invoer en uitvoer van containers door gebruik van een geavanceerd elektronisch systeem
Vervoersprognoses Gent - TerneuzenVervoersprognoses voor de vervanging van de zeesluis in Terneuzen
Strategisch vrachtmodel VlaanderenBeleidsondersteuning doorrekeningen met het strategisch vrachtmodel Vlaanderen
Personenvervoer te waterHaalbaarheid van openbaar vervoer via kanalen in Vlaanderen
Optimalisatie inzameling van scheepsafvalOnderzoek naar een betere inzameling van het scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in Vlaanderen
Short Sea ShippingShort Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden
Concurrentiepositie Short Sea ShippingAnalyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping, ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer
Externe kosten van maritiem transportEvaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015
ETS Vlaamse havensOpname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens'
IceWinEconomische effecten van transportonderbrekingen in de Baltische Zee wegens ijswinters
IMMI2Berekening van de luchtkwaliteit langs waterwegen en in de havens
MIRA-S 2009Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart
Ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsmechanisme voor de logistieke sector Ex-ante-analyse voor de opvolger van het Marco Polo programma van de EC in goederenlogistiek
MIRA externe kostenInternalisering van externe kosten in Vlaanderen
Kanaal Bossuit-KortrijkOpwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va schepen
ECCONETEffecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk
BinnenvaartemissiesLokale maatregelen voor reductie van binnenvaartemissies
EMMOSS-modelVlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen
ASSESSTussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001
Maritieme emissiecontrolegebiedenEen nieuw trendscenario voor de emissies van zeeschepen tot 2050, inclusief de kosten die nodig zijn om de emissies te kunnen verminderen
DistrivaartVerkennende studie naar de mogelijkheden om pallets te vervoeren via de binnenwaterwegen in BelgiŽ
Emissies van broeikasgassen verminderen in maritiem transportDe  mogelijkheden om emissie van broeikasgassen in Europees maritiem transport te verminderen