Stedelijke mobiliteit

Wij bieden diensten voor beleidsvoorbereiding op stedelijk niveau: haalbaarheidsstudies, effectenanalyses, modelsimulaties etc. Ons onderzoek is multidisciplinair: van verkeersveiligheid, parkeren en geluidhinder tot prijsbeleid, verkeersmanagement en luchtkwaliteit.

recente projecten

HoPE Een platform voor veilige betalingen en slimme multimodale ritplanning
CLAiR-CityVermindering van luchtvervuiling in steden gesteund door de inwoners
Dynamisch verkeersmodel Antwerpen Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen
Sneltramlijn Hasselt-Maastricht Validatie-analyse Sneltramlijn Hasselt-Maastricht
Ruimtelijk strategisch plan Vilvoorde Visie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde
WaterloolaanVerkeersstudie voor de heraanleg van de Waterloolaan en Gulden Vlieslaan in Brussel
TRANSPHORMLuchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid
St.E.M.Verkennende en vergelijkende studie voor een mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stadsvernieuwingsproject Sint-Niklaas Conceptbegleiding bij de herinrichting van het Hendrik Heymanplein
Toekomstmodel wegverkeer BrusselActualisering toekomstmodel voor het energieverbruik en de luchtemissies van het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Stadsvernieuwing stationsomgeving LokerenActualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken
VerkeerslichtencoŲrdinatiecentrale AntwerpenUitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie
Dynamisch verkeersmodel BrusselOpbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Brussel
MobiliteitsacademieSamenwerking TML - Vlaamse Stichting van Verkeerskunde
SUSTAPARKDuurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie
TRENENHervorming van de transporttaksen. Vergelijking van de bestaande taksstructuren met optimale beprijzing in de transportsector voor Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Finland en Nederland.
TransMob Ondersteuning van slimme mobiliteit met data-analyses
Nieuwe tramlijnen in BrusselVerkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel
Train Scheduling:The GameOptimaliseren van de dienstregeling van treinen met behulp van een pc simulatiespel
ThUNDEREconomisch model voor transport en ruimtelijke planning in stedelijke gebieden
Stadsprogramma RoeselareAnalyse van de huidige en geplande mobiliteitssituatie
Schatting gebruikte parkeerplaatsen in LeuvenStatistische analyse van betalingstransacties
Parkeerstudie Stad Antwerpen Herziening van het parkeerbeleidsplan
Route 26Onderzoek naar de ondersteuning van het beleidsproces, door een interactieve spelaanpak met gebruik van het microsimulatiemodel Paramics
Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures
Parkeeronderzoek Grote Markt Blankenberge Parkeerbalans en parkeerduuronderzoek voor een nieuwe openbare parkeerinfrastructuur
Plan-MilieuEffectRapportage OosterweelverbindingDiscipline Mens en Verkeer
PredicTimeOntwikkeling van een individuele reistijdvoorspeller
Minder hinder Noorderlijn Antwerpen Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen
ShopMob data-analysesMobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets
OlympusSharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform
Oudenaarde Santenssite Stedelijk masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde
Personenverkeer en mobiliteitsstatistiekenEuropees project omtrent mobiliteitsstatisiteken van personen op de weg
iPark4UDemonstratieproject van in-car parkeernavigatie
Effectenstudie voor het nieuwe postsorteercentrum van BrusselMicrosimulatie ter ondersteuning van deze effectenstudie
MODUMModellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren
Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemenKunnen elektrische fietsen het gebruik van de Brusselse deelfietsen verhogen?
Masterplan IzegemUitwerking geÔntegreerd Masterplan voor de stad Izegem
Lage-emissiezones BrusselStudie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-Emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact
Mobiliteit KU LeuvenEvaluatie van mobiliteit en gerelateerde maatregelen KU Leuven
NDP voor Oslo regioNetwork Design Problem voor Oslo Regio
N32 RoeselareOptimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de Ovonde ter hoogte van R32/N32
Onbemande luchtvaartuigenHet gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken
FLEXSYSFlexibel verkeersbeheersysteem
Fietsdatabank Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland
Impact sneltramlijn Maastricht Nader onderzoek tijdelijk eindpunt tram Hasselt-Maastricht
Fietsen in WalloniŽ, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten van fietsen vandaag en in de toekomst
Lage-emissiezones AntwerpenHaalbaarheidsstudie voor invoering en beheer van lage-emissiezones in de stad Antwerpen
Lage-emissiezonesOnderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen
Guide2WearOpenbaar vervoer met draagbare apparaten voor verschillende soorten mobiliteit
Milieucapaciteit stadswegen BHGUitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Fietsen in Brussel, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen
Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benuttenCommerciŽle haalbaarheid  van het ontwikkelen van een ontwerptool voor stedelijke mobiliteitsmaatregelen
Ondersteuning bij slimme mobiliteitSlimme kilometerheffing bewijst nut in wijzigen en sturen van mobiliteitsgedrag
Masterplan ZeleOpmaak van een masterplan voor het kerngebied Zele
Implementatie LEZ BrusselBegeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone
Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuurRichtlijnen en evaluatie van de nationale beleidskaders
Betaalbare en rendabele taxi’s in BHG Onderzoek van de bestaande tariefstructuur in BHG
EMDASOmgevingsmodellering voor geautomatiseerd rijden en actieve veiligheidssystemen
Antwerp ExpoStrategische parkeervisie voor de site
CAR modelScreeningsmodel luchtverontreiniging door het verkeer
CIVITAS HasseltOndersteuning indieningsdossier CIVITAS voor de Stad Hasselt
Bodartplein Leuven GeÔntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring
CIVITAS PORTISDemonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden
CIVITAS SATELLITECoŲrdinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020 
CHUMSGedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen
CityMobilTransportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome
Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net
Minder HinderMinder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen
BiTiBiNaadloos energie-efficiŽnt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren
Vermindering van energiegebruik en emissies in BrusselTML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE