Stedelijke mobiliteit

Wij bieden diensten voor beleidsvoorbereiding op stedelijk niveau: haalbaarheidsstudies, effectenanalyses, modelsimulaties etc. Ons onderzoek is multidisciplinair: van verkeersveiligheid, parkeren en geluidhinder tot prijsbeleid, verkeersmanagement en luchtkwaliteit.

recente projecten

BiTiBiNaadloos energie-efficiŽnt vervoer van deur tot deur door fiets en trein te combineren
Impact sneltramlijn Maastricht Nader onderzoek tijdelijk eindpunt tram Hasselt-Maastricht
MobiliteitsacademieSamenwerking TML - Vlaamse Stichting van Verkeerskunde
Implementatie LEZ BrusselBegeleidende maatregelen bij de invoering van de Brusselse lage-emissiezone
Lage-emissiezones BrusselStudie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-Emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact
Naar een "Visie 2030" voor bussen en touringcars Een visie voor bussen en touringcars in een steeds meer gedigitaliseerde, toegankelijke en verbonden ketenmobiliteit
TransMob Ondersteuning van slimme mobiliteit met data-analyses
Guide2WearOpenbaar vervoer met draagbare apparaten voor verschillende soorten mobiliteit
Basisbereikbaarheid bij het Vlaamse stads- en streekvervoer Onderbouwing en financiering kernnet en bredere marktwerking aanvullend net
Nieuwe tramlijnen in BrusselVerkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel
CIVITAS PORTISDemonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden
CLAiR-CityVermindering van luchtvervuiling in steden gesteund door de inwoners
ShopMob data-analysesMobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets
Personenverkeer en mobiliteitsstatistiekenEuropees project omtrent mobiliteitsstatisiteken van personen op de weg
CHUMSGedragsverandering voor stedelijke mobiliteitsoplossingen
CAR modelScreeningsmodel luchtverontreiniging door het verkeer
OlympusSharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform
HoPE Een platform voor veilige betalingen en slimme multimodale ritplanning
Lage-emissiezonesOnderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen
Plan-MilieuEffectRapportage OosterweelverbindingDiscipline Mens en Verkeer
Ondersteuning bij slimme mobiliteitSlimme kilometerheffing bewijst nut in wijzigen en sturen van mobiliteitsgedrag
Masterplan ZeleOpmaak van een masterplan voor het kerngebied Zele
Antwerp ExpoStrategische parkeervisie voor de site
Oudenaarde Santenssite Stedelijk masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde
Stadsvernieuwing stationsomgeving LokerenActualisatie van het masterplan Stationsomgeving en Park ter Beuken
Masterplan IzegemUitwerking geÔntegreerd Masterplan voor de stad Izegem
Ruimtelijk strategisch plan Vilvoorde Visie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde
Sneltramlijn Hasselt-Maastricht Validatie-analyse Sneltramlijn Hasselt-Maastricht
Bodartplein Leuven GeÔntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring
N32 RoeselareOptimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de Ovonde ter hoogte van R32/N32
Minder hinder Noorderlijn Antwerpen Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen
Stadsprogramma RoeselareAnalyse van de huidige en geplande mobiliteitssituatie
VerkeerslichtencoŲrdinatiecentrale AntwerpenUitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie
TRANSPHORMLuchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid
iPark4UDemonstratieproject van in-car parkeernavigatie
Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benuttenCommerciŽle haalbaarheid  van het ontwikkelen van een ontwerptool voor stedelijke mobiliteitsmaatregelen
CIVITAS SATELLITECoŲrdinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020 
Minder HinderMinder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen
 Fietsen in Brussel, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen
Nationale beleidskaders voor de marktontwikkeling van alternatieve brandstoffen en hun infrastructuurRichtlijnen en evaluatie van de nationale beleidskaders
Stadsvernieuwingsproject Sint-Niklaas Conceptbegleiding bij de herinrichting van het Hendrik Heymanplein
Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures
Onbemande luchtvaartuigenHet gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken
Mobiliteit KU LeuvenEvaluatie van mobiliteit en gerelateerde maatregelen KU Leuven
Benchmarkstudie (elektrische) fietsdeelsystemenKunnen elektrische fietsen het gebruik van de Brusselse deelfietsen verhogen?
CIVITAS HasseltOndersteuning indieningsdossier CIVITAS voor de Stad Hasselt
EMDASOmgevingsmodellering voor geautomatiseerd rijden en actieve veiligheidssystemen
WaterloolaanVerkeersstudie voor de heraanleg van de Waterloolaan en Gulden Vlieslaan in Brussel
Dynamisch verkeersmodel Antwerpen Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen
St.E.M.Verkennende en vergelijkende studie voor een mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Betaalbare en rendabele taxi’s in BHG Onderzoek van de bestaande tariefstructuur in BHG
Vermindering van energiegebruik en emissies in BrusselTML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE
ThUNDEREconomisch model voor transport en ruimtelijke planning in stedelijke gebieden
Train Scheduling:The GameOptimaliseren van de dienstregeling van treinen met behulp van een pc simulatiespel
TRENENHervorming van de transporttaksen. Vergelijking van de bestaande taksstructuren met optimale beprijzing in de transportsector voor Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Finland en Nederland.
SUSTAPARKDuurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie
CityMobilTransportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome
Fietsen in WalloniŽ, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten van fietsen vandaag en in de toekomst
Milieucapaciteit stadswegen BHGUitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NDP voor Oslo regioNetwork Design Problem voor Oslo Regio
PredicTimeOntwikkeling van een individuele reistijdvoorspeller
Fietsdatabank Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland
FLEXSYSFlexibel verkeersbeheersysteem
Lage-emissiezones BrusselStudie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-Emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact
Parkeeronderzoek Grote Markt Blankenberge Parkeerbalans en parkeerduuronderzoek voor een nieuwe openbare parkeerinfrastructuur
Parkeerstudie Stad Antwerpen Herziening van het parkeerbeleidsplan
Schatting gebruikte parkeerplaatsen in LeuvenStatistische analyse van betalingstransacties
MODUMModellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren
Lage-emissiezones AntwerpenHaalbaarheidsstudie voor invoering en beheer van lage-emissiezones in de stad Antwerpen
Effectenstudie voor het nieuwe postsorteercentrum van BrusselMicrosimulatie ter ondersteuning van deze effectenstudie