Verkeersmanagement

Het analyseren van verkeersstromen geeft veel informatie over het hoe en waarom van bepaalde knelpunten en geeft dieper inzicht in de mechanismen die het verkeersgedrag bepalen.

recente projecten

HoPE Een platform voor veilige betalingen en slimme multimodale ritplanning
Mobiliteitsstudie van de toegankelijkheid van de parking op de site Carrefour HerstalStudie over de verkeersafwikkeling rondom de parkingsite van Carrefour Herstal
Dynamisch verkeersmodel Antwerpen Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Antwerpen
St.E.M.Verkennende en vergelijkende studie voor een mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
VerkeerslichtencoŲrdinatiecentrale AntwerpenUitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie
Trans-Alpijns vrachtvervoer op de wegVerkeersbeheerssystemen voor trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg
De impact van trajectcontrole Een beknopte effectenbeoordeling van trajectcontrole op de E40 in BelgiŽ
TEN-T planningsaanpakHerziening van de planningsmethode van het Trans-Europese transportnetwerk
Dynamisch verkeersmodel BrusselOpbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Brussel
Snelheidslimieten op autosnelwegenEvaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport
SluipverkeerOnderzoek naar sluipverkeer door files op autosnelwegen
Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens
WaterloolaanVerkeersstudie voor de heraanleg van de Waterloolaan en Gulden Vlieslaan in Brussel
Expertsysteem verkeersgegevensKwaliteitscontrole en reconstructie van verkeersgegevens voor het opstellen van verkeersindicatoren
TRANSPHORMLuchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid
VerkeersindicesAnalyse van de mobiliteit op de Belgische autosnelwegen
Parkeermanagement The Loop GeÔntegreerd duurzaam parkeermanagement op de site The Loop
Een studie van co-modaliteit en mobiliteit bij eco drivingDataverrijking toegepast op gedetailleerde mobiliteitsgegevens
Nieuwe tramlijnen in BrusselVerkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel
Stadsprogramma RoeselareAnalyse van de huidige en geplande mobiliteitssituatie
Supply chains en verkeerGelijkenissen tussen een supply chain en een verkeersstroom
Train Scheduling:The GameOptimaliseren van de dienstregeling van treinen met behulp van een pc simulatiespel
Schatting verliestijden op trajectenHoeveel tijd staat iemand al pendelend in de file?
Effecten van een zondagsverbod op zwaar vrachtvervoer in WalloniŽStudie naar de economische, ecologische en verkeerseffecten in het Waals gewest van een rijverbod voor vrachtverkeer op zondag
Een betere opvolging van de verkeerslichten Opbouw van een Vlaamse systeem voor de kwaliteitsbeoordeling van verkeersregelinstallaties
ShopMob data-analysesMobiliteit en spitsmijden bij winkelen: analyse van datasets
Training van professionele bestuurdersStudie naar de effectiviteit en verbetering van het Europese wetgevende kader rond de training van professionele bestuurders
Parkeeronderzoek Grote Markt Blankenberge Parkeerbalans en parkeerduuronderzoek voor een nieuwe openbare parkeerinfrastructuur
Project-MER N60 Ronse Uitwerking discipline Mens-Mobiliteit in de Project-MER voor de missing link ‘doortrekking N60 Ronse’
Parkeerstudie Stad Antwerpen Herziening van het parkeerbeleidsplan
Minder hinder Noorderlijn Antwerpen Brabo 2 ondersteuning minder hinder Noorderlijn Antwerpen
Schatting gebruikte parkeerplaatsen in LeuvenStatistische analyse van betalingstransacties
Route 26Onderzoek naar de ondersteuning van het beleidsproces, door een interactieve spelaanpak met gebruik van het microsimulatiemodel Paramics
Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures
PredicTimeOntwikkeling van een individuele reistijdvoorspeller
Plan-MilieuEffectRapportage OosterweelverbindingDiscipline Mens en Verkeer
Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei' Een studie naar de impact op de verkeersstromen
N76De N76 omvormen naar een primaire weg?
Incident managementMogelijkheden voor incident management op Belgische autosnelwegen
MODUMModellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren
Inhaalverbod vrachtwagensHet effect van inhalen van vrachtwagens en personenwagens op de verkeersstroom
Lage-emissiezonesOnderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen
Meccanoverbinding AntwerpenVerkeerskundige analyse en MKBA van een nieuwe Scheldekruising in Antwerpen
Evacuatie mindervalidenOntwikkeling van een model voor de evaluatie van de toegankelijkheid, brandveiligheid en evacuatie van mindervaliden in de horeca
FLEXSYSFlexibel verkeersbeheersysteem
Overzicht ITS markt BelgiŽ 2010Opportuniteiten en obstakels voor Nederlandse bedrijven
iPark4UDemonstratieproject van in-car parkeernavigatie
Ondersteuning ITS Actieplan VlaanderenTML ondersteunt de Vlaamse Overheid bij de opmaak van haar ITS Actieplan
Impact EU ITS richtlijnDe impact van investeringen in ITS in BelgiŽ
N8 Ieper-VeurneAnalyse van mogelijke infrastructuur oplossingen voor de verbinding Ieper-Veurne
Lage-emissiezones AntwerpenHaalbaarheidsstudie voor invoering en beheer van lage-emissiezones in de stad Antwerpen
Ondersteuning bij slimme mobiliteitSlimme kilometerheffing bewijst nut in wijzigen en sturen van mobiliteitsgedrag
Pendelen per motorfietsImpactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer
Onbemande luchtvaartuigenHet gebruik van onbemande luchtvaartuigen bij mobiliteitsgerelateerde vraagstukken
Mobiliteit KU LeuvenEvaluatie van mobiliteit en gerelateerde maatregelen KU Leuven
NDP voor Oslo regioNetwork Design Problem voor Oslo Regio
IMAGINEVerbeterde methode om de algemene impact van geluid op de omgeving te bepalen
Haalbaarheidsstudie tool gebiedsgericht benuttenCommerciŽle haalbaarheid  van het ontwikkelen van een ontwerptool voor stedelijke mobiliteitsmaatregelen
MER-AX Brugge-WestkapelleDe ontwikkeling van een plan-MER voor de aanleg van de AX tussen de N31 te Brugge en de N49 te Westkapelle
Lage-emissiezones BrusselStudie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-Emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact
METHODWegbeheer door gebruik van mensgerichte ontwerpen
N32 RoeselareOptimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de Ovonde ter hoogte van R32/N32
De toekomst van ISVAGVerkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie
Minder HinderMinder Hinder BRABO 2 tramlijnen in Antwerpen
Verkeersafwikkeling parking Carrefour te Korbeek-Lo Studie over de verkeersafwikkeling rondom en toereikendheid van de parkingsite
 Plan-MER A102/R11bisUitwerking discipline Mobiliteit in de plan-MER voor de Antwerpse tangenten A102/R11bis
Bodartplein Leuven GeÔntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring
CITRUSCoŲperatieve intelligente vervoerssystemen voor vrachtwagens in Vlaanderen (BelgiŽ) in de praktijk getest
Dynamische modellering en prijsbeleidEffecten van prijsbeleid op congestie met bottleneck model en LWR
CIVITAS PORTISDemonstratie van innovatieve duurzame mobiliteitsmaatregelen in Europese steden
Economische effecten 80 km/uAnalyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnelwegen
Analyse van de verkeerscongestie in BelgiŽEvolutie van de verkeerscongestie in het kader van de groei van de verkeersvraag en mogelijke beheersmaatregelen
CFVDValidatie van reistijden gebaseerd op Cellular Floating Vehicle Data (CFVD)
CityMobilTransportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome
EMDASOmgevingsmodellering voor geautomatiseerd rijden en actieve veiligheidssystemen
Antwerp ExpoStrategische parkeervisie voor de site
CIVITAS SATELLITECoŲrdinatie van de innovatie- en onderzoeksprojecten in het kader van CIVITAS 2020 
ECOSTANDOndersteuning bij het opstellen van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de beoordeling van het effect van ITS op emissies