EDIP

EDIP is een algemeen evenwichtsmodel (Computable General Equilibrium Model - CGE) van 31 Europese landen. Het belangrijkste doel van dit model is het effect kunnen inschatten van de impact die beleidskeuzes op het gebied van transport hebben op gelijkheid en inkomensverdeling. Alsook het bepalen van energie- en milieu-effecten.

Het model omvat de volgende 31 landen: EU27 + NO, CH, TR, HR met de volgende kenmerken (1 model per land):

 • verschillende huishoudtypes met CES-gebruiksfunctie
  • vijf inkomensklasses
  • drie bevolkingsdichtheidsklasses
  • zes familietypes
 • 59 goederen, gebruikt in productie en consumptie
 • 31 productiefactoren: kapitaal, arbeid en goederen
 • gedetailleerde modellering van transportgebruik door bedrijven en huishoudens
  • 2 afstandsklasses
  • 3 transportmodi
  • eigen productie van vervoer via de weg (duurzaam/niet duurzaam)

zie REFIT deliverable 4.2 (Eng.)

recente projecten

Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuilingEen evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart 
REFITVerbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes
IceWinEconomische effecten van transportonderbrekingen in de Baltische Zee wegens ijswinters
Update van de elasticiteiten in het Hermin ModelIdentificatie en aggregatie van de elasticiteiten van spill-over effecten door input-output verbanden en externaliteiten in de belangrijkst sectoren die co-financiering krijgen in het EU Cohesiebeleid
Impact kilometerheffing vrachtwagens op Belgische voedingsindustrieInschatting directe kosten en economische impact aan de hand van 2 scenario’s
CO2 regelgeving voor lichte voertuigen na 2020Beoordeling van de modaliteiten van de CO2 regelgeving voor lichte voertuigen na 2020
NEUJOBSWerkgelegenheid 2025: Hoe de veelvoudige veranderingen de Europese arbeidsmarkt zullen be´nvloeden
Kosten-batenanalyse spoorcorridor 22Studie over de afwerking van spoorcorridor 22
e-FreightDe optimalisatie van informatie-uitwisseling voor modaal goederenvervoer