EMMOSS

Emissiemodel voor scheepvaart en spoor

Transport & Mobility Leuven heeft een tool ontwikkeld die emissies berekent voor treinen, zeescheepvaart en binnenvaart, in Vlaanderen.

EMMOSS werd ontwikkeld in opdracht van de VMM en heeft tot doel de emissies veroorzaakt door spoorverkeer, binnenvaart en zeevaart te bepalen, zowel voor personenvervoer als goederenvervoer voor het Vlaams grondgebied. Voor zeevaart betreft dit zowel de emissies veroorzaakt door schepen varend op Belgisch rechtsgebied als de emissies van schepen in de havens (manoeuvreren en stilliggen). Voor Vlaanderen (met belangrijke havens als Antwerpen, Gent en Zeebrugge) vormen de zeevaartemissies in de havens een niet verwaarloosbaar deel. Het model wordt gebruikt om jaarlijks de emissies te inventariseren en scenario’s te simuleren, rekening houdend met de technologische evoluties binnen de verschillende vervoersmodi..

recent projects

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen Actualisering 2016
MIRA externe kostenInternalisering van externe kosten in Vlaanderen
Kanaal Bossuit-KortrijkOpwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va schepen
IJzeren RijnBelgiŽ wil de IJzeren Rijn (goederenspoorverbinding tussen Antwerpen - Weert - Roermond - Duisburg), die al een tijdje uit dienst is, terug activeren.
MIRA-S 2009Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart
ETS Vlaamse havensOpname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens'
EMMOSS-modelVlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen
BinnenvaartemissiesLokale maatregelen voor reductie van binnenvaartemissies