Kosten-batenanalyses

Vervoersprojecten komen altijd tot stand door een afweging van allerlei voor- en nadelen tegenover elkaar. Deze analyses focussen gewoonlijk op ťťn of meer deelaspecten. Door onze brede organisatie kunnen wij ook alle relevante effecten meenemen in een zogeheten kosten-batenanalyse.  Een belangrijk aspect daarin is het afwegen van de externe effecten door middel van monetarisaties.  Het gaat dan niet alleen om de direct voelbare financiŽle lasten, maar ook om sociale externe kosten zoals files, luchtvervuiling, ongevallen etc.

Naast kba kunnen ook andere analysetechnieken worden toegepast: multicriteria analyses, veiligheids-, leefbaarheids- en bereikbaarheidsanalyses, etc.

projecten

Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen Actualisering 2016
Spoorcorridor 3RXHaalbaarheidsstudie en MKBA voor de spoorcorridor 3RX tussen BelgiŽ en Duitsland
Vervoersprognoses Gent - TerneuzenVervoersprognoses voor de vervanging van de zeesluis in Terneuzen
MobiliteitsacademieSamenwerking TML - Vlaamse Stichting van Verkeerskunde
Lange en zware vrachtwagensDe gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens
De impact van trajectcontrole Een beknopte effectenbeoordeling van trajectcontrole op de E40 in BelgiŽ
GhG-TransPoRDDe vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020
ToPDAdBeleidsondersteunende modelontwikkeling voor analyse van regionale adaptatiestrategieŽn
TREMOVE runs over Euro-5 normen voor auto'sKosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere Euro-5 normen op auto's en bestelwagens
Verschuiven van lasten op arbeid naar rekeningrijden Effecten van mogelijke scenario’s voor vergroening van de fiscaliteit, in casu rekeningrijden voor personenwagens
Milieudoelstellingen Brusselse wagenparkenBepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieŽn
Ontwikkeling van een transportmodelOntwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model
SnelheidsbegrenzersEvaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport
CO2 regulering en snelheidsbegrenzers De mogelijke rol van snelheidsbegrenzers in de CO2 regulering voor lichte commerciŽle voertuigen
TREMOVE runs over CO2 van auto'sKosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere CO2-normen op auto's en bestelwagens
Veiligheidsbeheer van weginfrastructuur Ex-post evaluatie van Richtlijn 2008/96/EC en ex-ante beoordeling van opties om de richtlijn te wijzigen
De tweedehandsmarkt voor auto's en lichte commerciŽle voertuigen in EuropaPrijshantering en doorverkoop van tweedehands auto's en lichte commerciŽle voertuigen
Veiligheidsaspecten van bandengebruikVeiligheidsaspecten van bandenkeuze en -gebruik in de EU: weersomstandigheden, groefdiepte, bandendruk monitorsysteem en consumenteninformatie
Training van professionele bestuurdersStudie naar de effectiviteit en verbetering van het Europese wetgevende kader rond de training van professionele bestuurders
MIRA externe kostenInternalisering van externe kosten in Vlaanderen
Kanaal Bossuit-KortrijkOpwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va schepen
Fietsen in WalloniŽ, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten van fietsen vandaag en in de toekomst
Potentieel EV overheidsvlootPotentieel, en economische en milieu-impact van de vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen binnen de Vlaamse overheidsvloot
Lichte vrachtwagens op de transportmarkt Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt
N76De N76 omvormen naar een primaire weg?
Meccanoverbinding AntwerpenVerkeerskundige analyse en MKBA van een nieuwe Scheldekruising in Antwerpen
N8 Ieper-VeurneAnalyse van mogelijke infrastructuur oplossingen voor de verbinding Ieper-Veurne
KBA spoorwegenOpleiding van 4 dagen, FR en NL, voor de FOD Mobiliteit
Impact EU ITS richtlijnDe impact van investeringen in ITS in BelgiŽ
ERSAPVoorbereiding van het 'European Road Safety Action Program' 2011-2020
 Fietsen in Brussel, wat brengt het op?Inschatting van de directe en indirecte effecten bij een aandeel van 20% fietsen
IJzeren RijnBelgiŽ wil de IJzeren Rijn (goederenspoorverbinding tussen Antwerpen - Weert - Roermond - Duisburg), die al een tijdje uit dienst is, terug activeren.
GRACEGeneralisatie van onderzoek naar transportrekeningen en de kosten van transport
Federale overheid als “launching customer” van elektrische mobiliteit Opstellen van een draaiboek voor de transitie van hun wagenpark en dat van autonome overheidsbedrijven naar elektrische mobiliteit
Elektrische taxi’s Onderzoek in het kader van “Clean Power for Taxis”
E40 - HaspengouwMKBA verbinding Sint-Truiden (Haspengouw) - E40
e-FreightDe optimalisatie van informatie-uitwisseling voor modaal goederenvervoer
 Plan-MER A102/R11bisUitwerking discipline Mobiliteit in de plan-MER voor de Antwerpse tangenten A102/R11bis
Effectenstudie WoluwelaanMicrosimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan
ACCHANGEVersnelde verandering bij het beheer van luchtvaartverkeer door regionale voorlopers
E40 - Sint-TruidenAnalyse van mogelijke infrastructuurverbeteringen voor de verbinding E40 - Sint Truiden
Second opinion Brusselse RingVergelijking tussen het effect van een verbreding van de ring versus rekeningrijden op files en gezondheid
Hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaartStrategieŽn voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de Europese luchtvaart
Maritieme emissiecontrolegebiedenEen nieuw trendscenario voor de emissies van zeeschepen tot 2050, inclusief de kosten die nodig zijn om de emissies te kunnen verminderen
Betaalbare en rendabele taxi’s in BHG Onderzoek van de bestaande tariefstructuur in BHG
Kosten-batenanalyse spoorcorridor 22Studie over de afwerking van spoorcorridor 22
Economische effecten 80 km/uAnalyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnelwegen