MER

Milieueffectenrapport (deel mobiliteit)

Transport & Mobility Leuven heeft een erkend MER-deskundige in de discipline mobiliteit.

recente projecten

Ontwikkeling van een transportmodelOntwikkeling van een gecombineerd verkeerskundig-transporteconomisch model
Plan-MilieuEffectRapportage OosterweelverbindingDiscipline Mens en Verkeer
Project-MER N60 Ronse Uitwerking discipline Mens-Mobiliteit in de Project-MER voor de missing link ‘doortrekking N60 Ronse’
Richtlijnenboek MER-discipline Mobiliteit Nieuwe richtlijnen voor de discipline Mobiliteit in het kader van de verschillende MER-procedures
MER-AX Brugge-WestkapelleDe ontwikkeling van een plan-MER voor de aanleg van de AX tussen de N31 te Brugge en de N49 te Westkapelle
Effectenstudie voor het nieuwe postsorteercentrum van BrusselMicrosimulatie ter ondersteuning van deze effectenstudie
 Plan-MER A102/R11bisUitwerking discipline Mobiliteit in de plan-MER voor de Antwerpse tangenten A102/R11bis