Microsimulatie

Microsimulatiemodellen zijn verkeersmodellen die het gedrag van elk individueel voertuig apart simuleren. Deze modellen worden vaak gebruikt om een klein gebied (typisch ÚÚn tot enkele opeenvolgende kruispunten of op- en afritten) in groot detail te modelleren. Deze modellen leveren naast de typische geaggregeerde uitkomsten zoals voertuigintensiteiten, reistijden etc. ook animaties van het gebied. In de animaties zie je de individuele voertuigen rijden, deze zijn gemakkelijk leesbaar voor niet-experts en kunnen prima gebruikt worden voor communicatie.

TML heeft licenties voor VISSIM en Paramics, twee veel gebruikte microsimulatiepakketten. Hieronder staan enkele projecten waarin we microsimulaties gebruikt hebben.

recente projecten

Train Scheduling:The GameOptimaliseren van de dienstregeling van treinen met behulp van een pc simulatiespel
CityMobilTransportsystemen zonder chauffeur in Londen en Rome
Nieuwe tramlijnen in BrusselVerkeerskundig ontwerp nieuwe tramlijnen rond Brussel
Bodartplein Leuven Ge´ntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring
Effectenstudie WoluwelaanMicrosimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan
N32 RoeselareOptimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de Ovonde ter hoogte van R32/N32
Verkeerslichtenco÷rdinatiecentrale AntwerpenUitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie
SUSTAPARKDuurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie
Verkeersafwikkeling parking Carrefour te Korbeek-Lo Studie over de verkeersafwikkeling rondom en toereikendheid van de parkingsite
Mobiliteitsstudie van de toegankelijkheid van de parking op de site Carrefour HerstalStudie over de verkeersafwikkeling rondom de parkingsite van Carrefour Herstal
WaterloolaanVerkeersstudie voor de heraanleg van de Waterloolaan en Gulden Vlieslaan in Brussel
MODUMModellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren
Mobiliteitsstudie recreatiecluster 'Moerelei' Een studie naar de impact op de verkeersstromen
Evacuatie mindervalidenOntwikkeling van een model voor de evaluatie van de toegankelijkheid, brandveiligheid en evacuatie van mindervaliden in de horeca
Effectenstudie voor het nieuwe postsorteercentrum van BrusselMicrosimulatie ter ondersteuning van deze effectenstudie