TREMOVE economisch transport- en emissiemodel

TREMOVE is een model om beleidseffecten mee door te rekenen, meer bepaald de effecten van vervoer- en milieubeleid in de transportsector. Het model berekent de vervoersvraag, modal shifts, wagenpark, beslissingen voor aankoop van een voertuig, de emissies en het welvaartseffect, voor beleidsvragen zoals prijsbeleid, openbaar vervoerprijzen, emissienormen, subsidies voor schonere voertuigen etc. Het model omvat zowel personenvervoer als goederenvervoer in 31 landen voor de periode 1995-2030.

Het eerste TREMOVE model werd ontwikkeld in 1997-1998 door de KU Leuven en DRI, en was bedoeld als een analytisch instrument om het tweede Europese Auto-Oil programma mee te ondersteunen.

Sinds 2002 ontwikkelde TML het model verder voor DG ENV. TREMOVE werd o.a. gebruikt voor de evaluatie van nieuwe standaarden voor de emissies van voertuigen (EURO-normen), rekeningrijden en  CO2 beleid voor transport. We gebruikten het model ook voor het doorrekenen van maatregelen ivm zeeschepen, waaronder uitlaatgasreiniging (NOx, fijn stof), brandstofkwaliteit (SO2) en gebruik van walstroom.

In 2006-2007 werd het model grondig doorgelicht en vernieuwd. Zo werd de regionale dekking uitgebreid tot 31 landen en werd de tijdshorizon verlengd tot 2030. Verder werden nieuwe berekeningsmethodes toegepast in emissiemodule.

Recente projecten (TREMOVE SCP-CAR) omvatten de impact van eco-fiscaliteit en een schrootpremie op transportemissies en economie. TREMOVE werd uitgebreid met een nieuwe module die materiaalstromen (productie en afval) van wegtransport in kaart brengt. De meest recente versie is TREMOVE v3.1, die beschikbaar is bij het JRC van de Europese Commissie.

In 2009-2010 werd TREMOVE grondig vernieuwd waarbij vooral de invoerdata geactualiseerd werd. Dit project resulteerde in de jongste versies: “v3.3.2” en “v3.3.2 alt” waarbij de 2 versies overeen komen zoals gebruikt in het i-TREN project (3.3.2: iTREN Reference, 3.3.2 alt: Integrated).

Naast het Europese model hebben we ook een Belgische en een Vlaamse versie ontwikkeld.

TREMOVE v2.7b (februari 2009)

TREMOVE v2.7 korte beschrijving (8 pagina's in het Engels):
TREMOVE_Short_Description.pdf

TREMOVE v2.52 (juli 2007)

TREMOVE v2.52 volledige documentatie (Engels): Final_Report_TREMOVE_9July2007c.pdf

TREMOVE maritiem model

TREMOVE maritiem model documentatie (Engels): tremove_maritime_model_and_runs.pdf

TREMOVE trainingen

Een opleidingssessie TREMOVE neemt 2 dagen in beslag en er worden 2 instructeurs voorzien. Op beide dagen is er voldoende tijd voorzien voor vragen.

Op de eerste dag worden de TREMOVE modelstructuur, zijn geschiedenis en zijn toepassingen voorgesteld, evenals de werking van de modules. De nadruk ligt vooral op de inputgegevens.

Op de tweede dag krijgen de deelnemers een korte introductie over de (technische) softwarestructuur van het model en de procedures om het model in werking te stellen. De rest van de dag wordt gewijd aan de specificatie en het runnen van eenvoudige en complexere scenariosimulaties.

papers

conferentiepaper 2005

conferentiepaper 2006

conferentiepaper 2007

recente projecten

CLAiR-CityVermindering van luchtvervuiling in steden gesteund door de inwoners
TREMOVE updateVerdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel
Nieuw TREMOVE basisscenarioOntwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek
TREMOVE runs over Euro-5 normen voor auto'sKosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere Euro-5 normen op auto's en bestelwagens
TREMOVE runs over CO2 van auto'sKosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere CO2-normen op auto's en bestelwagens
Evolutie transportsector 2050Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050
TREMOVE USTREMOVE training voor de Duke Universiteit van North Carolina
GLADYSTEDe modelstructuur van TREMOVE herschikken in een systeemdynamische codering
GhG-TransPoRDDe vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020
TREMOVE BelgiŽEmissies van wegverkeer in BelgiŽ 1990-2030
TREMOVE SCP-CAREen TREMOVE-ontwikkelingsproject waarbij een afvalmodule en endogene afdankingsbeslissingen voor personenvoertuigen zijn toegevoegd
Marktpenetratie van LPG-auto'sOnderzoek naar de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot
PremtechEvaluatie van nieuwe autotechnologieŽn met TREMOVE
OPTIMISMVerbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata
HIGH-TOOLHigh-level strategisch transportmodel
FUNDINGWetenschappelijk onderzoek naar de financieringsmogelijkheden voor grote transportinfrastructuur in Europa
Reductie van broeikasgasemissiesKwantitatieve analyse van de EU-doelstelling en de voorgestelde beleidsmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de transportsector
Lichte vrachtwagens op de transportmarkt Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt
KilometerheffingAnalyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen
iTREN-2030GeÔntegreerd transport- en energiemodel tot 2030
Impact van nieuwe weginfrastructuur op CO2Het aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur voor wegtransport op de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen voor het Belgisch klimaatbeleid
MOVEET update'Mobility, vehicle fleet, energy use and emissions forecast tool for Europe' 2.0 ontwikkeling
Economische effecten 80 km/uAnalyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnelwegen
ASSESSTussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001
EcoscoreAnalyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen
COBALTInternalisatie van externe kosten op transportcorridors
CO2 en auto'sEU limieten voor CO2-emissies door auto's
Klimaatplan FrankrijkKlimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk
CO2 en bestelwagensHet aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur voor wegtransport op de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen voor het Belgisch klimaatbeleid