Urbis model: Instrument voor lokale milieuverkenningen

Urbis is een door TNO ontwikkeld GIS instrument, dat het mogelijk maakt om gedetailleerde gebiedsdekkende overzichtskaarten te maken van geluid en luchtverontreiniging in een gemeente. Dat gebeurt op basis van gegevens over verkeer, bedrijvigheid, emissies of immissies. Urbis kan ook ingezet worden om effecten van blootstelling zoals hinder en slaapverstoring te bestuderen. Urbis is een pakket dat compatibel is met ArcView en kan door de gemeente zelf worden gebruikt, bijvoorbeeld in combinatie met een verkeersmodel. Het CAR-model is in Urbis ge´ntegreerd en uitgebreid.

urbis_model

meer informatie

Zie ook op de website van TNO: www.tno.nl/urbis

Folder "Urbis: Instrument voor lokale milieuverkenningen"
Folder "Urbis geluidskaart: zes stappen"
Presentatie "Urbis: Instrument voor Lokale Milieuverkenningen"

recente projecten