Plan-MER en MKBA A102/R11bis

Uitwerking discipline Mobiliteit in de plan-MER en opmaak MKBA voor de Antwerpse tangenten A102/R11bis

Deze studieopdracht heeft tot doel een milieubeoordeling of plan-MER uit te werken voor het vermelde plan in functie van een (eventueel) op te maken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit gebeurt volgens het zogenaamde generiek spoor.  De doelstellingen van dit plan zijn opgenomen in het Masterplan 2020 (september 2010) waarbij voor deze nieuwe infrastructuur een dubbele doelstelling wordt vooropgesteld:

  • Ontlasten van de Antwerpse Ring
  • Een oplossing bieden voor sluipverkeer in de oostrand van Antwerpen

In het kader van deze studieopdracht werkt TML het aspect Mobiliteit uit in de plan-MER. Hierbij worden de alternatieve oplossingen verder verkeerskundig uitgewerkt en wordt de impact van het voorgestelde plan en zijn alternatieven uitgebreid geanalyseerd op basis van een aantal indicatoren op vlak van bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeerveiligheid.

TML maakt ook een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) op waarbij alle aspecten van het plan en zijn weerhouden alternatieven worden opgenomen. Naast de traditionele elementen binnen een MKBA (investerings- en onderhoudskosten, effect op reistijden, veiligheid en milieu) berekenen we eveneens de economische impact met behulp van het algemeen evenwichtsmodel ISEEM.

rapporten

nog geen rapport beschikbaar

periode

2013-2017

opdrachtgever

Wegen en Verkeer Antwerpen

medewerkers

Dirk Engels, Ruben Corthout, Eef Delhaye

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 13.23