Plan-MER A102/R11bis

Uitwerking discipline Mobiliteit in de plan-MER voor de Antwerpse tangenten A102/R11bis

TML voltooide het deelrapport van de plan-MER A102-R11bis i.v.m. het aspect Mobiliteit in functie van een (eventueel) op te maken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De doelstellingen van dit plan zijn opgenomen in het Masterplan 2020 (september 2010) waarbij voor deze nieuwe infrastructuur een dubbele doelstelling werd vooropgesteld:

  • Ontlasten van de Antwerpse Ring
  • Een oplossing bieden voor sluipverkeer in de oostrand van Antwerpen

In dit deelrapport werden een groot aantal alternatieve oplossingen verder verkeerskundig uitgewerkt en werd de impact van het voorgestelde plan A102-R11bis en zijn alternatieven uitgebreid geanalyseerd op basis van een aantal indicatoren op vlak van bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeerveiligheid.

Dit resulteerde in een aantal beslissingen i.v.m. de voortgang van dit onderdeel van het Masterplan Antwerpen.

rapporten

Het rapport en diverse bijkomende documenten zijn beschikbaar op de website van het Departement Omgeving onder "Milieueffectrapportage": https://www.lne.be/mer-dossierdatabank.

periode

2013-2017

opdrachtgever

Wegen en Verkeer Antwerpen

medewerkers

Dirk Engels, Ruben Corthout, Eef Delhaye

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 13.23