CO2 emissievermindering van personenwagens - een geintegreerde aanpak

CO2 emissievermindering door niet-technologische maatregelen

In aansluiting op een eerder uitgevoerd project voor ACEA over CO2 uitstoot van vrachtwagens, onderzocht TML in deze studie de niet voertuig-technische maatregelen om de CO2 uitstoot van personenwagens te verminderen in het post 2020 tijdperk. Dit resulteert in een lijst met mogelijke maatregelen en  een gedetailleerd overzicht van de geselecteerde maatregelen.

De lijst van maatregelen die overwogen zijn:

  • Ecodriving
  • Verkeersmanagement systemen (op ITS gebaseerd)
  • Weginfrastructuur
  • Biobrandstoffen
  • Emission Trading system (ETS)
  • Autonome vlootvernieuwing
  • Voertuigbelasting op basis van CO2 uitstoot
  • Voertuiglabels
  • Banden

Op basis van bestaande studies en modellen (met inbegrip van het TML model MOVEET) is een schatting gemaakt van de bijdrage van deze maatregelen tot het halen van de CO2 uitstootdoelen van personenwagens tegen 2030.

rapporten

Eindrapport (in het Engels)

periode

2015

opdrachtgever

ACEA

medewerkers

Tim Breemersch, Joko Alloysius Purwanto

contact

Tim Breemersch

+32 16 74.51.23
referentie: 15005