Antwerp Expo

Strategische parkeervisie voor de site

De site van het huidige Antwerp Expo wordt in de toekomst volledig gereorganiseerd. De expo-activiteiten worden uitgebreid en het zuidelijk deel van de terreinen zal worden ontwikkeld als residentiŽle zone. Na de opstelling van een MOBER was niet duidelijk welke principes rond de multi-modale toegankelijkheid van de site best gehanteerd zouden worden om de reorganisatie van de site optimaal uit te werken.

Deze studieopdracht vormt de basis voor de verdere uitwerking. We stelden een strategische visie op rond de mobiliteit van de  site waarbij we de parkeerproblematiek in de globale visie op parkeren in Antwerpen integreerden. De visie van de  betrokken actoren werd daarbij gesynthetiseerd om te komen tot een gedragen concept rond de multi-modale ontsluiting en de parkeerstrategie voor de site.

rapporten

vertrouwelijk

periode

2015

opdrachtgever

Vespa

medewerkers

Dirk Engels

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 15045