ASSESS

Tussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001

Het Witboek van de Europese Commissie “European transport policy for 2010: time to decide”, 12 september 2001,  heeft als doel om een duurzaam vervoer te promoten.  Het Witboek wil daarvoor de groei van vervoer en van de economie ontkoppeld wordt, op 3 manieren: op lange termijn een verandering in de modal split (vervoerwijzen), verbeteren van de knelpunten in de infrastructuur, en het naar voren brengen van veiligheid en vervoerskwaliteit.  Hiervoor stelt het Witboek een aantal maatregelen voor in 12 beleidsdomeinen.  Het werd reeds van in het begin voorzien om halfweg, in 2005-2006 een evaluatie van de uitvoering van de maatregelen, en van het effect daarvan op de doelstellingen (bv. modal split, verkeersveiligheid) te maken.  De tussentijdse evaluatie heeft als doel om te kijken voor welke maatregelen bijsturing nodig is.

Het ASSESS rapport geeft wetenschappelijke ondersteuning aan de Commissie voor de tussentijdse evaluatie.  Als projectleider van ASSESS heeft TML de economische, sociale en milieueffecten van alle Witboek maatregelen geanalyseerd.  ASSESS geeft een ook een gedetailleerd overzicht van de effecten de uitbreiding van de EU op het Europese vervoerssysteem.  De analyse in ASSESS focuste op 4 Witboekscenario's voor 2010 en 2020, rekening houdend met de recentste globale ontwikkelingen (BNP,  internationale handel, migratie, olieprijzen).

rapporten

De rapporten zijn in het Engels.

FINAL REPORT (28/10/2005)
Annex I Review of White Paper measures
Annex II MS policies review – country reports
Annex III Interaction of the White Paper on transport with other EU policies
Annex IV Impact of external developments
Annex V Modelling scenarios and assumptions
Annex VI Results from the SCENES model
Annex VII TREMOVE modelling of the White Paper measures
Annex VIII CGEurope modelling of the White Paper measures
Annex IX SLAM tool model results
Annex X Analysis of noise impacts
Annex XI Estimated road safety effects of the White Paper on European Transport Policy
Annex XII Macro-economic impact of the White Paper policies
Annex XIII Developments in rail transport since the 2001 White Paper
Annex XIV Qualitative analysis of air transport issues
Annex XV Analysis of maritime and inland shipping policy
Annex XVI Developments in urban transport since the 2001 White Paper
Annex XVII Indicators
Annex XVIII Transport security
Annex XIX Enlargement
Annex XX Political dimension
Annex XXI Infrastructure investment

paper

conferentiepaper oktober 2006 (Eng.)

periode

2005

opdrachtgever

Europese Commissie, DG TREN

medewerkers

Griet De Ceuster, Bart Van Herbruggen, Bruno Van Zeebroeck, Laurent Franckx, Steven Logghe, Kristof Carlier

in samenwerking met

TML (projectleider), TRT, WSP, TNO, University of Gdansk, SWOV, CAU Kiel, ITS Leeds, TU Istanbul, DLR

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 04.12