Bedrijfswagens

Wat is de invloed van bedrijfswagens op files en emissies?

Ter ondersteuning van hun strategie voor passagiervervoer onderzocht TML voor de NMBS het pendelverkeer met bedrijfswagens dat plaats heeft tussen Brussel en de verschillende Belgische landsdelen. TML berekende de impact op file en emissies van een hypothetische volledige verschuiving van dit wegverkeer naar de trein.

rapporten

Eindrapport is niet publiek

periode

2007

opdrachtgever

NMBS

onderzoekers

Kris Vanherle, Griet De Ceuster

contact

Kris Vanherle

+32 16 74.51.29
referentie: 07.49