Bodartplein Leuven

Ge´ntegreerd ontwerp van het kruispunt Koning Boudewijnlaan - Leuvense Ring

De Stad Leuven en de Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams Brabant plannen de volledige reorganisatie van het Bodartplein, namelijk de omgeving van het kruispunt van de Koning Boudewijnlaan en de Tervuursevest. Daarbij zal deze stadspoort ook ruimtelijk beter worden ingepast in het stedelijk weefsel, en zullen een aantal stedelijke functies er bijkomend kunnen worden ge´ntegreerd.

Belangrijk hierbij is de multi-modale functie van dit belangrijk knooppunt als stadspoort en als knooppunt op de Leuvense Ring.

TML ondersteunde Palmbout - die het stedenbouwkundig ontwerp maakte - op diverse vlakken: ontwerp van de verkeerskundige organisatie van het knooppunt, evaluatie en optimalisatie van het functioneren ervan met verkeerskundige analyses en dynamische simulaties (met VISSIM) van de uitgewerkte oplossingen. Specifieke aandacht ging daarbij naar het rationaliseren van de verkeersoppervlakte en de integratie van het busverkeer als overstapknoop tussen de ringlijnen en radiale stadslijnen.

rapporten

Het finale rapport is beschikbaar op de website van de stad Leuven: http://www.leuven.be/leven/stadsvernieuwing/bodart/ (pdf)

periode

2014

opdrachtgevers

Stad Leuven, Wegen en Verkeer Vlaams Brabant

in samenwerking met

Palmbout, Carin Jannink

medewerkers

Dirk Engels, Ruben Corthout, Rodric Frederix

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 13.75