Belastingdruk op transport

Analyse van de last van belastingen en heffingen op transport

De Europa 2020-strategie, de roadmap naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 (COM (2011) 0112) en het Witboek 2011 over transport maken alledrie duidelijk dat de transportsector wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen. Eén van deze uitdagingen is de potentieel oneerlijke behandeling van sommige transportvormen, in termen van ongelijke fiscale niveaus en ongelijke internalisering van externe kosten.

Het doel van dit onderzoek is informatie verstrekken die voor toekomstige overwegingen van de desbetreffende maatregelen en effectbeoordelingen kunnen worden gebruikt op het gebied van transportbelastingen (in de breedste zin).

Het projectteam zal:

  • de beleidsmakers ondersteunen bij de analyse van de last van de belastingen en heffingen op de verschillende vervoerswijzen om beter te kunnen vergelijken in welk kader de verschillende vervoersmodaliteiten werken.
  • de subsidies analyseren voor specifieke transportoperaties of - wijzen, die even belangrijk kunnen zijn bij het vergelijken van de kadervoorwaarden over de modi heen.
  •  informatie verzamelen over de relevante transportbelastingen en -heffingen, alsmede over de subsidies voor transportactiviteiten op geselecteerde routes voor verschillende modi en transportmiddelen.
  • de verzamelde informatie vergelijkbaar maken tussen de modi door het ontwikkelen van relevante indicatoren en deze op een duidelijke manier presenteren.

TML, in samenwerking met CE Delft, zal zich richten op de ontwikkeling van de methodiek (het definiëren van transportoperaties en corridorindicatoren, het ontwikkelen van een boekhoudmethode voor belastingen, heffingen, subsidies en interne kosten) en het verzamelen van de relevante data.  

rapporten

nog geen rapport beschikbaar

periode

2016 - 2017

opdrachtgever

Europese Commissie, DG MOVE

partners

CE Delft (projectleider), HERRY, BME, TCI Röhling

medewerkers

Tim Breemersch, Eef Delhaye, Sebastian Vanderlinden

contact

Tim Breemersch

+32 16 74.51.23
referentie: 16077