CAR model

Screeningsmodel luchtverontreiniging door het verkeer

CAR (Calculation of Air pollution from Road traffic) Vlaanderen is een screeningsmodel om de luchtverontreiniging door verkeer in steden en gemeenten in Vlaanderen in te schatten. Het werd in 2006 samen met TNO ontwikkeld in opdracht van de Vlaamse overheid op basis van het Nederlandse CAR II model. In 2009-2010 werd het model geactualiseerd, resulterend in versie 2.0 van CAR-Vlaanderen.

CAR is een eenvoudig hanteerbaar model, waarmee op een snelle manier inzicht verkregen kan worden in de luchtkwaliteit in straten en langs verkeerswegen. Voor één of meerdere wegvakken wordt op basis van verkeerskenmerken (intensiteit, samenstelling, afwikkelingsniveau) en straatkenmerken (plaats, straatnaam, wegconfiguratie) de luchtkwaliteit berekend voor PM10, PM2,5 en NOx (jaargemiddelde concentratie, aantal overschrijdingen van de grenswaarde en overschrijdingsmarges). Door het aanpassen van de ingevoerde verkeerskenmerken kan het effect van verkeersmaatregelen op de luchtkwaliteit ingeschat worden. De berekening kan voor de jaren 2007, 2010, 2015 en 2020 uitgevoerd worden.

In versie 2.0 van het model werd een update doorgevoerd van alle invoergegevens (wagenpark, emissiefactoren, achtergrondconcentraties, meteogegevens). Ook werd de berekening van PM2,5-concentraties toegevoegd en werden de rekenjaren aangepast (2007 in plaats van 2005 en toevoeging van 2020). Daarnaast kan in v2.0 het effect van stagnerend verkeer op de concentraties beter in rekening worden gebracht. Tot slot bevat versie 2.0 een scenariomodule om het lokale effect door te rekenen van maatregelen die een impact hebben op de samenstelling van het wagenpark die door een bepaalde straat rijden. Deze module is in de eerste plaats bedoeld om scenario’s door te rekenen maar kan ook gebruikt worden om de basisgegevens beter af te stemmen op de lokale situatie.

downloads

Een nieuwe versie (v3.0) van het model is beschikbaar op de website van LNE:

car_program

periode

2006; actualisatie in 2009-2010

opdrachtgever

Vlaamse overheid, departement LNE (Leefmilieu, Natuur en Energie)

partner

TNO

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referentie: 05.11-08.55