CO2 en auto's

EU limieten voor CO2-emissies door auto's

Het consortium van TNO, AEA, Íkopol, Ce, IHS Global Insight, Ricardo en TML, beantwoordde het verzoek van de Europese Commissie binnen het DG ENV kadercontract 'emissies van voertuigen',  om de emissies van CO2 door personenauto's te onderzoeken.

In dit project verleenden we advies over de CO2-limietwaarden en hoe deze kunnen worden bereikt.
In een eerste fase bekeken we de technologische opties, om zo een overzicht te krijgen van de verschillende opties voor emissiereducties in personenwagens. Dit omvat 'abatement cost curves'.
In een tweede fase maakten we een overzicht van de mogelijke 'nutsparameters' voor voertuigen, met als doel de verbetering van het optimale verband tussen voertuigclassificatie/nut voor de gebruiker en zijn CO2-emissies. Hierbij zijn de voetafdruk en vervoerscapaciteit de belangrijkste opties.
In taak drie zetten we theorie in praktijk om. We evalueerden verschillende modaliteiten om een vooropgesteld emissiedoel (95g/km tegen 2020) te bereiken.
In taak 4 bouwden we hierop voort, door de effecten van de introductie van een nieuwe technologie op het gebruikersgedrag mee te nemen. Hier leverde TML zijn voornaamste bijdrage. In een eerste subtaak werd gekeken naar de mogelijkheid om het aantal gereden kilometers per voertuigtype te verwerken in het zetten van uitstootdoelen, en de impact hiervan op de kosten. De tweede subtaak omvatte een onderzoek van de rebound effecten van strengere uitstootregulering (lager b randstofverbruik zorgt voor lagere rijkosten, wat mensen ertoe kan aanzetten meer te gaan rijden - anderzijds kan ook de aanschafprijs stijgen, waardoor het aantal verkochte auto's kan dalen).

In een volgend verzoek wordt de emissieregulering van  bestelwagens en kleine busjes (klasse N1) onderzocht. Hierbij evalueert TML het verloop naar andere voertuigtypes.

rapporten

Het eindrapport is hier beschikbaar, of op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/study_car_2011_en.pdf (in het Engels)

periode

2010-2011

opdrachtgever

Europese Commissie, DG Environment

in samenwerking met

TNO (NL), Ricardo (UK), IHS Global Insight (UK), Íkopol (DE), CE DELFT (NL) en AEA (UK)

contact

Tim Breemersch

+32 16 74.51.23
referentie: 09.29