CO2 en kleine busjes/bestelwagens

Onderzoek van de emissiewetgeving voor kleine busjes/bestelwagens

In het kader van het laatste verzoek van de Europese Commisie binnen het DG ENV kadercontract 'emissies van voertuigen' onderzocht het consortium van TNO, AEA, ÷kopol, Ce, IHS Global Insight, Ricardo en TML, de emissies van CO2 door kleine busjes/bestelwagens  (klasse N1).

Doelen van het project:

  • Onderzoek van de mogelijkheid van een emissiedoel van 147g/km
  • Overzicht van de modaliteiten - en de gebruiksparameters - om dat doel op een rendabele manier te bereiken
  • Ondersteuning van de EC bij de opmaak van de effectenbeoordeling

Transport & Mobility Leuven speelde vooral een rol bij het tweede en het derde deel van het project. We droegen bij tot de gevoeligheidsanalyse van de verwachte effecten van de wetgeving met een onderzoek  (dmv het TREMOVE model) van de mogelijke verschuiving van kleine busjes/bestelwagens naar auto's (voor personenvervoer) en van lichte naar zware vrachtwagens (voor vrachtvervoer). Gegeven de beperkte kostenverschillen als gevolg van de regulering, bleek de te verwachten shift nauwelijks significant te zijn. Wel opvallend was dat LDVs aangedreven door benzine weer relatief aantrekkelijker werden dan dieselbusjes, gezien het aandeel van brandstofkost in total cost of ownership afneemt.

Uit de maatschappelijke analyse bleek dat de staatsfinanciŽn van de EU landen mogelijk zullen lijden onder de maatregel. De daling in inkomsten uit accijnzen op brandstof wordt allicht niet gecompenseerd door de hogere BTW inkomsten als gevolg van hogere voertuigprijzen. Wel kwam naar voren dat extra tewerkstelling kan gecreŽerd worden in onderzoek en productie. Doordat de brandstofafhankelijkheid en dus ook de importnoodzaak afneemt, verbetert ook de handelsbalans.

rapporten

Het eindrapport is beschikbaar: finalreport_co2_lcv.pdf

periode

2011

opdrachtgever

Europese Commissie, DG Environment

in samenwerking met

TNO (NL), Ricardo (UK), IHS Global Insight (UK), ÷kopol (DE), CE DELFT (NL) en AEA (UK)

contact

Tim Breemersch

+32 16 74.51.23
referentie: 09.29