CO2 in transport

Welvaartskosten van maatregelen ter reductie van CO2-emissies in de transportsector

Deze paper geeft een overzicht van de mogelijke maatregelen voor het verminderen van CO2-emissies in de transportsector en de kosten die met dergelijke maatregelen gepaard gaan.

paper

paper_pbo-co2.pdf

periode

2002

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30