Analyse van de verkeerscongestie in BelgiŽ

Evolutie van de verkeerscongestie in het kader van de groei van de verkeersvraag en mogelijke beheersmaatregelen

Transport & Mobility Leuven voerde in opdracht van de FOD Mobiliteit en Vervoer een studie uit die voor BelgiŽ de grootte van de filevorming en haar gevolgen in kaart bracht. Een innovatief aspect aan deze studie, was dat ze de filevorming bekeek voor zowel het autosnelwegennet, als de regionale en stedelijke wegennetten. Hiervoor werden verkeersgegevens aangewend die gebaseerd zijn op metingen van lusdetectoren (START-SITTER) en GSM/GPS probes (Be-Mobile). De voornaamste resultaten van de studie waren:

  • In Vlaanderen en WalloniŽ zijn de verkeersvolumes het grootst op het regionaal wegennet, gevolgd door het hoofdwegennet en tenslotte het stedelijk wegennet. In de agglomeraties zijn deze op het hoofdwegennet groter dan op het regionaal wegennet. De toename in verkeersvolume tussen 2007 en 2020 is het grootst in Brussel.
  • Verliestijden zijn vooral groot in Antwerpen, Vlaanderen en Brussel; ze zijn kleiner in Luik, Gent en WalloniŽ. 67% van het aantal voertuigverliesuren wordt in Vlaanderen opgelopen. Voor heel BelgiŽ is het aantal voertuigverliesuren op het onderliggend wegennet een factor 3,9 groter in vergelijking met het hoofdwegennet; het aantal voertuigverliesuren stijgt met 35% van 2007 naar 2020.
  • De gemiddelde filelengtes op het autosnelwegennet zijn korter voor de avondspits dan voor de ochtendspits. Daarnaast is 91% van de files in BelgiŽ te vinden in Vlaanderen. Tussen 2007 en 2020 wordt op het hoofdwegennet een forse toename in filelengte vastgesteld. Voor heel BelgiŽ stijgt de filelengte op het hoofdwegennet met 54%.
  • Op brandstofverbruik en CO2 na wordt een sterke daling van de emissies verwacht, ondanks de toename van het wegverkeer. Dit is te verklaren door de continue vernieuwing van het wagenpark en de steeds strenger wordende emissiestandaarden. Enkel voor CO2 is er een stijging van de emissies omdat nieuwe voertuigen onvoldoende zuiniger zijn om de toename van het verkeer te compenseren.

rapporten

Het eindrapport is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans

periode

2008

opdrachtgever

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

medewerkers

Sven Maerivoet, Isaak Yperman

contact

Sven Maerivoet

+32 16 31.77.33
refentie: 07.15