De kost van non-Schengen

Directe effecten van het opzeggen van het Schengen-verdrag op het wegtransport

De vluchtelingencrisis en internationale terreurdreiging heeft sterke reacties van nationale regeringen binnen de EU en het Schengengebied bewerkstelligd. In deze studie onderzocht TML het verwachte directe effect van het opzeggen van het Schengen-verdrag op het wegtransport, ten gevolge van wachttijden door grenscontroles.

De evaluatie startte met een berekening van het geschatte aantal grensoversteken via de weg in het Schengengebied door personenwagens, bussen en vrachtwagens. Vervolgens werd een maat genomen voor de gemiddelde wachttijd en werd hier op basis van een literatuurstudie een tijdswaardering aan gekoppeld.

rapport

Eindrapport op de website van het Europees parlement of hier

periode

2016

opdrachtgever

Het Europees parlement

contact

Tim Breemersch

+32 16 74.51.23
referentie: 16017