Dynamische modellering en prijsbeleid

Effecten van prijsbeleid op congestie met bottleneck model en LWR

De dynamica van congestie en prijsbeleid werd onderzocht met behulp van twee dynamische modellen, het bottleneck model van Vickrey en het LWR model. Bovenstaande benadering verschafte een verrassend inzicht. Het terugslaan (blocking back) van files kan tot gevolg hebben dat reizigers congestie ervaren terwijl ze niet door de eigenlijke bottleneck moeten. Toepassing van een optimale congestieheffing heeft tot gevolg dat de reiskost voor deze reizigers daalt. Als gevolg daarvan neemt de verkeersvraag in de spits toe zonder dat daardoor congestie wordt veroorzaakt. Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat de toepassing van congestieheffing in bepaalde situaties een positief effect heeft op de vervoersprestatie van een netwerk.

artikel

De paper "Dynamica van congestie en prijsbeleid" werd geselecteerd door het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), november 2003: 200302_artikel.pdf

periode

2003

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30