Effectenstudie Woluwelaan

Microsimulatie en kosten-batenanalyse voor de effectenstudie Woluwelaan

Om aan de toekomstige verkeersbehoefte van Uplace te voldoen, wordt de Woluwelaan (R22) tussen de Kerklaan en de Haachtsesteenweg, inclusief de aansluiting van de Woluwelaan met de Ring van Brussel (R0), aangepast.

TML ondersteunde Antea bij de opmaak van de effectenstudie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. TML onderzocht enkele infrastructuurvarianten en vergeleek ze onderling, door middel van VISSIM-microsimulaties, en een kosten-batenanalyse van elke variant.

rapporten

Vertrouwelijk

periode

2014

opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer

onderzoekers

Kristof Carlier, Eef Delhaye

in samenwerking met

Antea

contact

Kristof Carlier

+32 16 31.77.36
referentie: 14028