Elasticiteiten vervoer

Schatting van de prijselasticiteit van vervoer in Vlaanderen

Voor de Vlaamse Milieu Maatschappij onderzoekt TML samen met Ecolas milieugerelateerde elasticiteiten. Het gaat hierbij om beleidsrelevante informatie betreffende elasticiteiten (prijselasticiteiten, kruiselingse elasticiteiten, inkomenselasticiteiten, ...) van milieugerelateerde goederen en diensten: energiegebruik, autogebruik, water, afval, ... en hun milieuvriendelijke alternatieven zoals bvb. aankoop van milieuvriendelijke(re) voertuigen, aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, gebruik van openbaar vervoer, hemelwatergebruik, selectie van afval, ...

rapporten

Eindrapport kan je hier downloaden

Zie ook op: http://www.milieurapport.be

periode

2005-2006

opdrachtgever

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

medewerkers

Steven Logghe, Laurent Franckx

in samenwerking met

Ecolas (projectleider)

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 05.16