Een ge´ntegreerd model voor de elektriciteitsmarkt

De ontwikkeling van een ge´ntegreerd model voor de West-Europese elektriciteitsmarkt

In dit onderzoeksproject voor de Europese Commissie‘s DG JRC-IPTS staat de ontwikkeling van een vergelijkend statisch model van de elektriciteitsmarkten van zeven EU lidstaten (namelijk Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, BelgiŰ, Nederland en Luxemburg) centraal. Hierbij wordt rekening gehouden met de grensoverschrijdende verbindingen tussen deze landen.  

Het model kan gebruikt worden om oligopolistische welvaartsanalyses uit te voeren afhankelijk van de volgende extern veronderstelde scenariogegevens:

 • de capaciteit van de ge´nstalleerde krachtcentrale
 • de beschikbaarheid/capaciteitsfactoren
 • de brandstofprijzen die verschillen van land tot land
 • het aandeel van de bilaterale/directe elektriciteitshandel
 • de internationale transmissiecapaciteiten en tarieven
 • de fusies en aanwinsten (ook het splitsen van ondernemingen)
 • de ondersteuning voor hernieuwbare elektriciteit (namelijk terugleververgoedingen en markten met groene stroomcertificaten)
 • de doelstellingen voor hernieuwbare elektriciteit
 • de emissielimieten  

Voor de modelontwikkeling maakten we gebruik van de op de speltheorie gebaseerde Cournot-benadering, inclusief de kruisprijselasticiteit van de vraag, aangezien:

 • agenten op deze markt hun output aanpassen als antwoord op de acties van andere agenten
 • deze methodologie aannemelijkere en meer realistische resultaten kan behalen op gebied van hoeveelheden en prijzen dan andere modelleringsalternatieven
 • deze benadering een brede waaier van marktstructuren (gaande van volledige concurrerende markten tot oligopolies en kartels) kan voorstellen

Het model is geformuleerd als ‘Mixed Complementarity Problem’ (MCP). Dit zorgt voor een algemeen wiskundig kader dat bijzonder goed geschikt is om energiemarkten te modelleren: de vergelijkingen die het evenwicht in die markten overheersen worden bepaald door Karush-Kuhn-Tucker (KKT, die de voorwaarden voor winstmaximalisering bepalen) en de markt-ontruimende (aanbod gelijk aan de vraag) voorwaarden, plus de voorwaarden die andere beperkingen inhouden (zoals emissielimieten, doelstellingen voor hernieuwbare energie, capaciteitslimieten, et cetera).

rapporten

Het rapport is confidentieel

periode

2011-2012

opdrachtgever

Europese Commissie, DG Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)

in samenwerking met

MEERI (Poland), TECNALIA (Spain)

contact

Kris Vanherle

+32 16 74.51.29
referentie: 11.18