Elektrische taxi’s

Onderzoek in het kader van “Clean Power for Taxis”

In het project “Clean Power for Taxis”  hebben de Bond Beter Leefmilieu en de taxifederatie GTL een strategische doelstelling geformuleerd voor de introductie van elektrische voertuigen in de Vlaamse taxivloot. De ambitie is om tegen eind 2020 minstens 10 % van de Vlaamse taxi’s op groene stroom te laten rijden, met tussentijdse doelstellingen voor de tussenliggende jaren. De taxi’s vervullen daarbij een voorbeeldrol voor een bredere transitie naar 100 % elektrische, gedeelde mobiliteit op groene stroom.

In het kader van het “Clean Power for Taxis” project voert TML een studie uit naar de rendabiliteit van de elektrificatie van de taxivloot op ondernemingsniveau, de factoren die de rendabiliteit be´nvloeden en de beleidsmaatregelen die de rendabiliteit kunnen verhogen. Daarnaast maken we een overzicht van de toekomstige evoluties in de markt van elektrische voertuigen. Tenslotte formuleren we scenario’s voor de elektrificatie van de Vlaamse taxi-vloot tegen 2020.

rapporten

Nog niet beschikbaar

periode

2017 en update in 2018

opdrachtgever

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

medewerkers

Inge Mayeres, Kris Vanherle, Bruno Van Zeebroeck

contact

Inge Mayeres

+32 16 95.71.50
referentie: 17012