Emissiemodel luchtvaart EMMOL

Optimalisatie en actualisatie emissie-inventaris luchtvaart Vlaanderen

In deze studie werd EMMOL (EMissieMOdel Luchtvaart) ontwikkeld om de emissies van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen te berekenen voor de luchtvaart in Vlaanderen. De berekening gebeurt conform de meest recente richtlijnen voor de internationale en Europese rapporteringen. Het model vertrekt van verschillende gegevensbronnen en combineert verschillende rekenwijzen om tot de uiteindelijke resultaten te komen. De emissies worden zowel voor binnenlands als voor internationaal vliegtuigverkeer bepaald, en zowel voor civiele als militaire luchtvaart. Naast de berekening voor de historische jaren, is er ook een toekomstscenario voorzien.

rapporten

Rapport is nog niet publiek

periode

2015

opdrachtgever

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

onderzoekers

Filip Vanhove

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referentie: 14108