Emissies van broeikasgassen verminderen in maritiem transport

De  mogelijkheden om emissie van broeikasgassen in Europees maritiem transport te verminderen

Een vermindering in de uitstoot van broeikasgassen is een belangrijk doel van de EU 2020 Strategie en het Witboek voor Transport.

Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling en de dynamiek van broeikasgasemissies in de maritieme sector, als deel van de doelstellingen van de Europese Commissie. We geven een overzicht van de maatregelen die kunnen genomen worden, zowel binnen als buiten de sector, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit omvat verschillende gevolgscenario’s, zoals bijvoorbeeld het onderbrengen van zeevervoer onder het EU ETS systeem. We berekenden de kosten en de besparingen van deze maatregelen op de sector en de mogelijke gevolgen voor andere sectoren en de wereldeconomie.

De algemene doelstelling van het project was de berekening van de marginale reductiekost van broeikasgasemissies in de maritieme sector en het ‘no regret’ ( ‘zonder spijt’) reductiepotentieel hiervan tot 2030. Specifieke doelstellingen waren de volgende:

  • De realisatie van reductiekostcurves voor een aantal scheepvaartsegmenten, voor de EEA segmenten tussen havens binnen de EEA en voor het totale EEA gerelateerde zeevervoer. Hierbij komen zowel het ontwerp, de technische reductiemaatregelen als de operationele maatregelen aan bod
  • Het bepalen van de potentiele uitstootvermindering bij opname van maritiem transport in het ETS, in diverse scenariovarianten
  • Het bepalen van de invloed van de maritieme deelname op het prijsniveau van EU-emissierechten
  • Het uitvoeren van een grondige gevoeligheidsanalyse op een aantal relevante factoren, o.a. de groei van het BBP; de geografische spreiding, brandstoftype en verbeteringen in het ontwerp voor bestaande en nieuwe schepen; en hun operationele energie-efficiŽntie

Dit resulteerde in de ontwikkeling van een referentiescenario en CO2 -reductie-scenario's voor de scheepvaart wereldwijd en binnen de EU van 2012 tot 2030. Het referentiescenario bevat ook de analyse van: het transportvolume, de economische groei (4,25% wereldwijd en 1,55% voor Europa - jaarlijks) en de ontwikkeling van scheepsspecificaties (groei van de gemiddelde schipgrootte en de implementatie van EEDI en LNG als brandstof). De reductiescenario's zijn gebaseerd op de CO2  Marginale Reductiekosten Curves voor tien afzonderlijke scheepscategorieŽn.

Volgens het referentiescenario zou de jaarlijkse CO2 -uitstoot van  scheepvaart in de EU een toename van 190 miljoen ton in 2012 tot ongeveer 208 miljoen in 2030 kennen. De reductiescenario’s zouden leiden tot een CO2 -reductie tussen de 15% en de 30% in 2030 ten opzichte van het referentiescenario voor 2030, en 7% tot 18% reductie in vergelijking met de 2012- referentie. In de meeste gevallen resulteren deze emissiereducties ook in besparingen in Total Cost of Ownership (TCO - som van de investeringen en operationele kosten).

rapporten

Vertrouwelijk

periode

2014 - 2015

opdrachtgever

Europese Commissie, DG CLIMA

partners

TNO (Nederland) is  coŲrdinator, MARINTEK (Noorwegen), ISL (Duitsland)

medewerkers

Joko Alloysius Purwanto, Griet De Ceuster

contact

Joko Purwanto

+32 16 31.77.37
referentie: 13.33