Effect van de Europese uitbreiding in 2004 op de transportmarkt

Het effect van de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 op het gebied van vervoer

Deze studie evalueerde het effect van de Europese uitbreiding van 2004 op de Europese transportsector. Het consortium, Rebelgroup Advisory (RGA), Transport & Mobility Leuven (TML) en COWI, analyseerde de sterke en zwakke punten van deze uitbreiding en kwam tot de volgende conclusies:

  • De Europese uitbreiding leverde positieve resultaten op, zoals: een enorme stijging van handel- en transportflows, een juridisch kader voor de nieuwe lidstaten, overeenkomstig met de EU-wetgeving, een dynamische wegvervoersector, veiligere Cypriotische en Maltese maritieme vloten...
  • De Europese uitbreiding vertoonde een aantal zwakheden, zoals: teveel nadruk op omzetting van wetgeving zonder rekening te houden met de institutionele en organisatorische structuren, gebrek aan ontwikkeling van nationale vervoerstrategieŽn, de blijvende, uiterst kwetsbare positie van de sector van het spoorwegvervoer....
  • Uit het proces van de Europese uitbreiding kan de EU een aantal lessen trekken, zoals: minder nadruk leggen op de herschikking van de wetgeving en meer op de toepassing van de wetgeving, overgangsperiodes voor de nieuwe kandidaten van de EU toestaan, meer steun verlenen om de nationale vervoerstrategieŽn verder te ontwikkelen...

Klik op onderstaande link voor verdere conclusies en het volledige rapport

Seminarie: "TRANSPORT AND ENLARGEMENT", woensdag 27 juni te Brussel.
Op dit seminarie organiseerde het consortium een discussie over de voorlopige resultaten van de studie.

rapporten

het eindrapport is beschikbaar (Eng.): eindrapport - bijlage 1 - bijlage 2

periode

2007

opdrachtgever

Europese Commissie, FP6

medewerkers

Bruno Van Zeebroeck, Olga Ivanova

in samenwerking met

RebelGroup (projectcoŲrdinator), COWI

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 06.34