ETISplus

Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering

ETISplus was een onderzoekproject voor de Europese Commissie (7de Kader) gebaseerd op de sterke punten van het vorige ETIS-databankproject (2005) en gericht op de lessen die hieruit geleerd zijn. Over het algemeen waren de doelstellingen van de Europese Commissie niet veranderd, maar werd er wel grotere nadruk gelegd op het kader, d.w.z. het proces van het kennisbeheer en de institutionele regelingen. Dit als voorwaarde voor de succesvolle implementatie van de ETISplus kennisbasis.

De belangrijkste doelstellingen van het project waren:

 • de ontwikkeling van een kader voor de verzameling en verspreiding van de data en de netwerkinformatie gerelateerd aan transport, waaronder:
  • het gebruik van nieuwe methodes voor dataverzameling
  • het gebruik van efficiŽnte, kostbesparende methodes daar waar er momenteel hiaten in de dataverzameling bestaan
  • het gebruik van een specifiek licentievrij instrument voor de verspreiding en het terugvinden van de gegevens
 • het beschikbaar maken van een centrale gegevensbank die gebruikt moet worden door de beleidshulpmiddelen voor vervoer op EU-niveau
 • de implementatie en validatie van een databank, de update en uitbreiding van de ETIS-databank, zowel geografisch als door het toevoegen van extra variabelen, zoals nieuwe referentiejaren 2005 en 2008, de nieuwste lidstaten en de naburige landen in meer detail
 • Het verzorgen van de communicatie tussen alle betrokken partijen
 • het opstellen van richtlijnen en structuren voor toekomstige updates en beheer

TML voerde doorheen het project volgende taken uit:

 • hoofdverantwoordelijke voor de communicatie en disseminatie van projectvooruitgang en -resultaten
 • innovatieve concepten van dataverzameling: het gebruik van ITS
 • ontwerp van de databank, meer specifiek de voertuigvloot en de externe effecten van transport
 • dataverzameling:
  • de factoren die de vraag naar transport bepalen
  • de dienstverlening binnen transport
  • indicatoren in verband met de externe impact
 • data opbouw: vrachtverkeer en logistiek
 • methodologie voor de doorlichting, de validatie en de evaluatie van de data

Project website: www.etisplus.eu

De database zelf is beschikbaar op: http://viewer.etisplus.net

rapporten

De finale deliverable kan je op de project website vinden of hier downloaden:

Finale deliverable deel 1
Finale deliverable deel 2
Finale deliverable deel 3
Finale deliverable deel 4
Finale deliverable deel 5
Finale deliverable deel 6

periode

2009-2011

opdrachtgever

Europese Commissie, FP7

partner

NEA Transport research and training (NL) - (CoŲrdinator), ISIS (IT), TRT (IT), MKmetric (DE), NESTEAR (FR), IWW (DE), STRATEC (BE), NTU (DK), STRATA (DE), TiS.pt (PT), TNO (NL), TETRAPLAN (DK), NTUA (GR), OBET (PL), ITC (BG), DEMIS (NL), UNIZA University of Zilina (SK)

medewerkers

Tim Breemersch, Griet De Ceuster, Tom Voge, Joko Purwanto, Ignacio Hidalgo GonzŠlez, Lars Akkermans

contact

Tim Breemersch

+32 16 74.51.23
reference: 07.59


This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 233596