ETS Vlaamse havens

Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens'

TML voerde een studie uit voor de Vlaamse Overheid, departement LNE over het optimale ontwerp van een CO2-emissiehandelssysteem (ETS).

De studie bestond uit 5 stappen:

- inventaris opmaken van alle schepen die de Belgische havens aandoen
- ontwerpen van parameters voor een EU-ETS
- opties oplijsten voor inkomsten van recyclage
- strategische visie geven voor EU-onderhandelingen
- administratieve opvolging

Doel van de studie was advies geven aan de Vlaamse Overheid over de optimale ontwerpparameters en recyclageopties zodat ze a) de milieustandaard halen; en b) de positie van de Belgische havens stabiliseren of versterken in Europa.

rapporten

Rapport is niet publiek

periode

2009

opdrachtgever

Vlaamse Overheid, Departement LNE

in samenwerking met

Ecorys, Stef Proost

medewerkers

Kris Vanherle, Tim Breemersch

contact

Tim Breemersch

+32 16 74.51.23
referentie: 08.69