Externe kosten van wegverkeer

Berekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002

De belastingen op wegverkeer in Vlaanderen moeten fors omhoog, tot gemiddeld drie maal het huidige niveau. Dan pas zullen de negatieve effecten die de weggebruikers veroorzaken voor de gehele samenleving op een aanvaardbaar niveau komen. Dit blijkt uit een studie die Transport & Mobility Leuven uitvoerde in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij.

rapporten

Onderzoeksrapport "Internalisering van de externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen": 2004-03.pdf

De samenvatting van 5 pagina's: 2004-03_samenvatting.pdf

Persbericht september 2004: persbericht.doc

Vlaamse Milieumaatschappij: www.vmm.be

periode

2003-2004

opdrachtgever

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 03.07