Impact sneltramlijn Maastricht

Nader onderzoek tijdelijk eindpunt tram Hasselt-Maastricht

In BelgiŽ en Nederland zijn vergevorderde plannen voor de realisatie van een tramverbinding tussen station Hasselt en station Maastricht. Begin 2015 is uit een review gebleken dat het tracť tussen het centrum en station van Maastricht niet past binnen de vastgestelde projectkaders. Daarom is besloten tot een verkenning van de mogelijkheden om de tram een tijdelijk eindpunt bij het centrum van Maastricht te geven.

Na een eerste analyse met een second opinion gegeven op de vroeger opgemaakte analyse van Goudappel Goffeng   i.v.m. de vervoerswaarde van de tramlijn en het effect van een mogelijke inkorting, voerden Goudappel Coffeng en TML in opdracht van de provincie Limburg, de Vlaamse regering en De Lijn een nader onderzoek uit naar de effecten van een tijdelijk ingekorte tramlijn.

Als resultaat van deze gezamenlijke analyse werden volgende elementen uitgewerkt:

  • een aangepaste prognose van het vervoerwaarde-effect van een eindpunt bij centrum Maastricht
  • de financiŽle gevolgen van de inkorting van de tramlijn voor de exploitatie-inkomsten van De Lijn

Op basis van deze analyses zullen de opdrachtgevers verdere afspraken maken i.v.m. de aanpak van de sneltramlijn.

rapporten

vertrouwelijk 

periode

2016

opdrachtgevers

De Lijn Limburg

medewerkers

Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 16024