Fietsdatabank

Een kennisdatabank met beste praktijken uit binnen- en buitenland

De Vlaamse overheid en de steden en gemeenten hebben de ambitie om nog sterker in te zetten op het gebruik van de fiets als hefboom naar een meer duurzaam mobiliteitsbeleid. Om dat proces te ondersteunen, werd in oktober 2014 Fietsberaad Vlaanderen opgericht.
Fietsberaad Vlaanderen wil instaan voor een vlotte uitwisseling van kennis en informatie met iedereen die het fietsgebruik wil stimuleren.

In het kader van deze doelstelling inventariseerde en beschreef TML, samen met Mobiel 21, Traject en Timenco, voor Fietsberaad de beste praktijken op vlak van fietsbeleid, fietsonderzoek en fietsmaatregelen uit binnen- en buitenland. Dit resulteerde in overzichtelijke fiches die men via de website van Fietsberaad kan raadplegen en die interessante voorbeelden op een wervende en zeer informatieve wijze weergeven.

rapporten

De fiches zijn beschikbaar op de website van Fietsberaad: http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Overzicht.aspx 

Onze fiches:

periode

2015

opdrachtgevers

Fietsberaad

medewerkers

Dirk Engels, Thomas Blondiau, Rodric Frederix, Bruno Van Zeebroeck

partners

Mobiel21, Traject, Timenco

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 14096