Lage-emissiezones

Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen

In deze studie onderzochten we of het instellen van een lage-emissiezone in stedelijke centra kan leiden tot een verbetering van de lokale luchtkwaliteit. We onderzochten dit voor de Vlaamse steden Antwerpen, Mechelen en Leuven. De effecten van lage-emissiezones werden bekeken op vlak van verkeersstroomherverdeling, verkeersemissies en luchtkwaliteit. De concentraties en de blootstelling per concentratieklasse werden bepaald met behulp van simulatiemodellen zoals CAR-Vlaanderen en Pluim. Ook de kosten die gepaard gaan met de invoering van lage-emissiezones werden bestudeerd, evenals een aantal flankerende maatregelen die de effectiviteit van lage-emissiezones kunnen bevorderen.  

rapporten

Eindrapport is niet publiek

periode

2010-2011

opdrachtgever

Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

onderzoekers

Isaak Yperman, Filip Vanhove

in samenwerking met

TNO

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 10.07