Masterplan Izegem

Uitwerking geÔntegreerd masterplan voor de stad Izegem

TML ondersteunde de Tijdelijke Vereniging PALMBOUT Urban Landscapes - Collectief Noord met de uitwerking van de verkeerskundige aspecten van het masterplan voor het hele grondgebied van de stad Izegem. Dit gebeurde in sterke interactie met het ontwerpproces en met grote aandacht voor de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van een goed functionerende multimodale verkeersorganisatie die de ruimtelijke uitwerking van het masterplan versterkt.

Izegem zal dit masterplan gebruiken om toekomstige ontwikkelingen te kaderen in een ruimere visie. Hoewel de klemtoon op het stadscentrum ligt, wil men ook eigen identiteit en karakter creŽren voor alle kernen van Izegem, waarbij de onderlinge samenhang wel verzekerd wordt. De ruimtelijke visie omvat zo ook voorstellen voor de toekomstige herinrichtingswerken in de andere kernen van Izegem. Het masterplan maakt strategische keuzes inzake de ruimtelijke ontwikkeling. Speciale aandacht gaat daarbij naar het mobiliteitsvraagstuk en wonen in al zijn facetten alsook naar groen in de stad. Communicatie door inspraak en participatie waren een belangrijk onderdeel van het proces.


©PALMBOUT Urban Landscapes

rapporten

Eindrapport

periode

2014-2016

opdrachtgevers

De stad Izegem

partners

PALMBOUT Urban Landscapes , Collectief Noord, Sofie Vandelannoote (communicatie) en Royal Haskoning DHV

medewerkers

Dirk Engels, Ruben Corthout, Gitte Van Den Bergh

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 14021