Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen

Actualisering 2016

Het MIRA-onderzoeksrapport “Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen” (2010) maakte een inschatting van de private en externe kosten van transport voor de periode 2000-2008, alsook van de mate van internalisering. Zes jaar na publicatie van dat rapport is het tijd voor een update.

We berekenen de private en marginale externe kosten voor verschillende modi. De private kosten zijn de kosten die de gebruiker zelf betaalt. Bij wegtransport gaat het hier om de aankoop van het voertuig, verzekeringen, onderhoud, brandstof, etc. Bij geregeld transport (bus, trein, luchtvaart) gaat het om de prijs van het ticket. Marginale externe kosten zijn extern omdat de gebruiker er geen rekening mee houdt bij zijn beslissing om de verplaatsing te maken. Ze worden marginaal genoemd omdat we kijken naar het bijkomende effect van die ene verplaatsing. We maakten een onderscheid naar volgende marginale externe kosten:

  • Congestie
  • Milieu (luchtvervuiling en broeikasgassen)
  • Geluid
  • Verkeersveiligheid
  • Infrastructuur
  • Gezondheid

Internaliseren van externe kosten gaat dan over de vraag in welke mate de gebruiker via belastingen en heffingen toch rekening houdt met een deel van deze externe kosten. Bij een volledige internalisering betaalt de gebruiker via belastingen en heffingen voor alle kosten die hij veroorzaakt. Momenteel betaalt de gebruiker in de meeste gevallen niet volledig voor de hinder die hij teweeg brengt.

We gaan de private kosten, marginale externe kosten en graad van internalisatie voor alle modi berekenen voor de periode 2000-2015. Vergeleken met de vorige studie nemen we nu ook luchtvaart en elektrische fietsen op. Daarnaast focussen we in een aantal kaderstukken op bepaalde onderwerpen zoals bedrijfswagens. Ook maken we een doorkijk naar 2016 omdat er net een aantal fiscale wijzingen zijn doorgevoerd zoals de kilometerheffing voor vrachtwagens, aanpassingen in accijnzen, verkeersbelasting en subsidies voor elektrische voertuigen.

Op basis van deze berekeningen gaan we na hoe de graad van internalisatie evolueert over de tijd. Is Vlaanderen op weg is naar het principe “ de vervuiler betaalt”? Welke stappen zijn nodig om te komen tot een betere beprijzing?

rapporten

Het rapport zal eind dit jaar op onze website staan

periode

2016

opdrachtgever

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - MIRA

onderzoekers

Eef Delhaye; Griet De Ceuster, Filip Vanhove, Sven Maerivoet

contact

Eef Delhaye

+32 16 74.51.22
referentie: 16004