CO2 regelgeving voor lichte voertuigen na 2020

Beoordeling van de modaliteiten van de CO2 regelgeving voor lichte voertuigen na 2020

Aangezien ongeveer 80% van de transportemissies in de EU veroorzaakt wordt door wegvervoer, is het belangrijk om de emissies hiervan drastisch te verminderen. Bindende emissiedoelstellingen voor nieuw verkochte, lichte wagens (LDV) zijn al gezet met de Verordeningen (EG) 443/2009 voor personenauto's en (EG) 510/2011 voor bestelwagens. Beide verordeningen dragen bij tot het streefcijfer van 60%. Een aanvullend beleid om te voldoen aan deze reductiedoelstellingen voor broeikasgasemissies is nodig, net zoals het opmaken van nieuwe bindende emissiedoelstellingen voor LDV voor de periode na 2020.

De algemene doelstelling van dit project is om de mogelijke opties van de CO2 regelgeving voor auto’s en lichte bedrijfsauto’s na 2020 te evalueren, alsook de berekening van de te verwachte effecten van de verschillende opties. Dit omvat:

 • een ontwikkelingsscenario van aandrijftechnologie en beoordeling van nieuwe technologieŽn
 • een beoordeling van het juiste ambitieniveau
 • een evaluatie van de modaliteiten voor de verordening en de verkenning van combinaties van modaliteiten
 • een economische effectenrapportage inclusief:
  • effecten op de concurrentiepositie van verschillende spelers en de evaluatie van neutraliteit van de verordening in dit verband
  • effecten op de sociale rechtvaardigheid
  • een macro-economische evaluatie op Europees niveau
 • een milieu-effectenrapportage

TML draagt bij aan de economische en milieu-effectenrapportages, vooral gebruik makende van modelresultaten van MOVEET en EDIP. MOVEET wordt gebruikt om de impact op de vervoersmarkt, waaronder de vraag naar vervoer, de samenstelling van de vloot en, met betrekking tot deze, emissies van LDV en hun energieverbruik in te schatten. EDIP wordt gebruikt voor de beoordeling en modellering van de effecten op de sociale gelijkwaardigheid van de voorgestelde modaliteiten voor de verordening.

rapporten

Nog geen rapport beschikbaar

periode

2014 - 2015

opdrachtgever

Europese Commissie, DG CLIMA

onderzoekers

Thomas Blondiau, Joko Purwanto, Christophe Heyndrickx, Tim Breemersch

in samenwerking met

CE Deflt, TNO, Cambridge Econometrics

contact

Joko Purwanto

+32 16 31.77.37
referentie: 14051