N32 Roeselare

Optimalisatie van de doorstroming op de openbare vervoersas tussen de rotonde met de Koning Leopold III-laan en de Ovonde ter hoogte van R32/N32

In deze opdracht voor Wegen en Verkeer West-Vlaanderen werken TML en Vectris maatregelen uit om de  doorstroming op de as N32 te optimaliseren.
De bedoeling hiervan is de knelpunten op het aangegeven traject voor openbaar vervoer weg te werken of te beperken, zodat de reistijd geminimaliseerd wordt, en vooral de betrouwbaarheid van de dienstregeling vergroot.

We brengen de knelpunten in kaart door een integrale analyse te maken van de volledige verkeersas. Door een gericht ruimtelijk en verkeerskundig onderzoek worden de problematiek en de doelstellingen verder verfijnd. Voor de ge´dentificeerde knelpunten worden concrete maatregelen uitgewerkt.

TML ondersteunt Vectris bij de uitwerking van verkeerskundige concepten, de uitvoering van microsimulaties en  het ontwerp van verkeerslichtenregelingen.  

rapporten

Nog geen rapport beschikbaar

periode

2016

opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

partners

Vectris

medewerkers

Rodric Frederix

contact

Rodric Frederix

+32 16 74.51.25
referentie: 15074