Netverklaringen

Netverklaringen voor het spoor

TML heeft meegewerkt aan de analyse van de bestaande Netverklaringen in Europese lidstaten en EEA-landen. Het doel van deze studie voor DG MOVE was het maken van een analyse van het huidige implementatieniveau van de voorwaardes zoals beschreven in de Netverklaringen van richtlijn 2001/14/EC. Daarnaast werden ook, gebaseerd op de analyse van de huidige Netverklaringen, aanbevelingen geformuleerd om Netverklaringen op te stellen.  

Netverklaringen zijn immers "de sleutel tot markttoegang" aangezien ze alle noodzakelijke inlichtingen voor spoorwegondernemingen die gebruik willen maken van de spoorweginfrastructuur samenvatten: de toegangsvoorwaarden, een beschrijving van de kenmerken (van de verschillende secties van het netwerk), wat er beschikbaar is (aan infrastructuurcapaciteit), de modaliteiten en toewijzingsregels van de capaciteit, de prijs, etc.

De Europese Commissie heeft een beleid doorgevoerd van “vrije toegang”, waarbij concurrentie tussen spoorwegoperatoren "op de sporen" wordt voorzien. De introductie van “vrije markt principes" binnen de spoorsector vereist, binnen dit kader, een eenvoudige een gelijkwaardige toegang tot informatie over het netwerk. Om dit te waarborgen, definieert richtlijn 2001/11/EC een aantal basisvoorwaarden waaraan de Netverklaringen dienen te voldoen.

rapporten

Finaal rapport (Eng.): Best practice guide for Network Statements

periode

2009

opdrachtgever

Europese Commissie, DG TREN

medewerkers

Eef Delhaye

in samenwerking met

PriceWaterhouseCoopers, NEA, ITS

contact

Eef Delhaye

+32 16 74.51.22
referentie: 08.16