Een betere opvolging van de verkeerslichten

Opbouw van een Vlaamse systeem voor de kwaliteitsbeoordeling van verkeersregelinstallaties

De Vlaamse overheid wenst een instrument te creŽren waarmee de verkeerskundige werking van de verkeerslichtenregelingen op een betrouwbare, objectieve en transparante manier kan worden opgevolgd. 
De kwaliteit van de verkeerslichtenregelingen zal daarom opgevolgd worden met Key Performance Indicators (KPI’s).
Het is hierbij belangrijk dat de meetwaarden voor de berekening van de KPI’s op een kosten- en tijdsefficiŽnte manier worden verzameld.
Daarom voerde TML, ondersteund door Arcadis Belgium, Imtech en Flow, dit onderzoeksproject uit, waarin we een kader uitwerkten voor zo’n instrument.

Concreet bieden we een antwoord op volgende vragen:

  • Welke KPI’s zijn het meest geschikt om aan te geven of een verkeerslicht aan verkeerskundig onderhoud toe is?
  • Hoe kunnen deze KPI’s concreet ingevuld en bemeten worden?
  • Hoe moeten deze KPI’s gecombineerd worden om te komen tot een prioritaire lijst van verkeerslichtenregelingen die aan verkeerskundig onderhoud toe zijn?

TML heeft in dit project de specifieke invulling van de KPI’s uitgewerkt en een roadmap opgesteld om het uitgewerkte monitoring- en evaluatiesysteem bij alle 1600 verkeerslichtenregelingen in Vlaanderen toe te passen.

rapporten

Vertrouwelijk

periode

2015-2016

opdrachtgever

Vlaamse overheid, Departement MOW

partners

Arcadis, FlOW, Imtech

medewerkers

Griet De Ceuster, Rodric Frederix, Dirk Engels

contact

Rodric Frederix

+32 16 74.51.25
referentie: 14040