Oudenaarde Santenssite

Stedelijk masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde

TML werkt mee aan de ontwikkeling van een masterplan voor de voormalige Santenssite in Oudenaarde. Het projectteam onderzoekt hoe deze site van 18 ha kan worden omgevormd tot een woon- en winkelzone. Hierbij wordt rekening gehouden met stedenbouwkundige, verkeerskundige, programmatorische en landschapsaspecten.


Blauwdruk Stedenbouw

TML verzorgt de verkeerskundige analyse, waarbij de verkeersstromen van en naar de Santenssite in kaart worden gebracht, op basis van het voorziene programma, waarna de mobiliteitsimpact op de omgeving wordt ingeschat.

We bekijken het circulatieplan in het studiegebied en optimaliseren deze om te zorgen dat de verschillende groepen verkeersdeelnemers (doorgaand verkeer, bestemmings- en lokaal verkeer) zich langs de wenselijke routes zullen afwikkelen.

Ook zullen we het hele mobiliteitsconcept bekijken vanuit het standpunt van parkeren. Het is belangrijk dat we de parkeerdruk op het centrum en de stationsomgeving niet verhogen. Met het oog op specifieke programmaonderdelen in het plangebied (bijvoorbeeld retail) worden richtlijnen rond parkeren en ontsluiting meegegeven.

Vervolgens worden maatregelen geformuleerd. Belangrijk en kritisch uitgangspunt in de opmaak van dit plan is het bereiken van een win-win situatie samen met de verschillende stakeholders op de verschillende oplossingsonderdelen. Er zal gestreefd worden naar een  vlotte en veilige ruimtelijke integratie en mobiliteitsoplossing voor alle mobiliteitsdeelnemers.

rapporten

Nog geen rapport beschikbaar

periode

2016

opdrachtgever

Welda Invest

partners

Blauwdruk Stedenbouw, Avantgarden, Bontinck

onderzoekers

Gitte Van Den Bergh, Ruben Corthout

contact

Gitte Van Den Bergh

+32 16 74.51.28
referentie: 16015