Personenverkeer en mobiliteitsstatistieken

Europees project omtrent mobiliteitsstatistieken van personen op de weg

Het is zeer moeilijk om op Europees niveau de huidige mobiliteitssituatie in te schatten en evoluties te herkennen omdat er geen eengemaakte (weg)verkeersstatistieken voor personen beschikbaar zijn binnen het Europese statistische systeem. Ondanks het feit dat dergelijke informatie vaak wel op nationaal niveau beschikbaar is en ze wel op Europees niveau verzameld wordt op vrijwillige basis, is er geen Europese wetgeving die deze dataverzameling regelt. Er wordt geen algemeen aanvaarde methodologie gebruikt en definities verschillen vaak van elkaar. Dit komt de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de ingewonnen data niet ten goede.

In dit project is een handleiding gemaakt voor het verzamelen van mobiliteitsgegevens die een verhoogde betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de ingewonnen data mogelijk maakt. Deze handleiding is opgesteld op basis van bestaand (Europees) onderzoek, zoals bv. het OPTIMISM en het COST-SHANTI project, maar ook op basis van bestaande praktijken in Europese lidstaten. TML maakte ook een update van de bestaande methodologische overzichten met betrekking tot bestaande mobiliteitsonderzoeken, en stelde op basis van gegevens uit die bestaande onderzoeken voorbeeldstatistieken op.

Daarnaast is technische ondersteuning aangeboden aan lidstaten die een herziening plannen van de nationale inwinning van mobiliteitsstatistieken.   

rapporten

Vertrouwelijk

periode

2014

opdrachtgevers

Europese Commissie, Eurostat E6

in samenwerking met

Sogeti Luxembourg

contact

Tim Breemersch

+32 16 31.77.34
referentie: 13.56