Project-MER N60 Ronse

Uitwerking discipline Mens-Mobiliteit in de Project-MER voor de missing link ‘doortrekking N60 Ronse’

In deze studieopdracht werd een milieubeoordeling of Project-MER uitgewerkt voor de realisatie van dit project.  Het doel van het project is de hoofdwegenstructuur op Vlaams niveau te vervolledigen en op een goede wijze aan te sluiten op het lokale wegennet zodat dit een positief effect heeft op de bereikbaarheid van Ronse, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

TML werkte het aspect Mens-Mobiliteit uit in deze Project-MER. Het referentieontwerp werd beoordeeld in het licht van een aantal indicatoren op vlak van de werking van het wegennet, bereikbaarheid, multimodale mobiliteit, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid.

rapporten

Hierbij de links naar de rapporten op de website van LNE (www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegen-milieueffectrapportages/dossierdatabank):
Kennisgeving (pdf)
Definitief rapport (pdf)
Bijlagen (pdf)
Niet-technische samenvatting (pdf)

periode

2013-2014

opdrachtgever

Agentschap Wegen en Verkeer - Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

medewerkers

Dirk Engels, Gitte Van Den Bergh

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 13.18