RAEM

Ontwikkeling van de nieuwe versie van het Ruimtelijk Algemeen EvenwichtsModel voor Nederland

RAEM is het SCGE model voor Nederland, gebaseerd op de traditie van de nieuwe economische aardrijkskunde. Het model houdt vooral rekening met de interregionale transport- en arbeidsstroom. In het geval van de arbeidsmarkt, houdt RAEM rekening met woon-werkverkeer en migratie. De huidige versie van RAEM is gebaseerd op de gegevens van 1996 en integreert de productie- en verbruiksactiviteiten van 40 Nederlandse regio's.

Het RAEM-TML project concentreert zich vooral op het actualiseren van de modeldatabase aan de hand van de gegevens van het jaar 2001 en het verder ontwikkelen van de modelstructuur. Dit gebeurt door de internationale handel, de overheidssector (nu meer in detail) en verschillende sociaal-economische groepen toe te voegen en een duidelijk onderscheid te maken tussen duurzame (auto's) en niet duurzame (brandstof) goederen.

rapporten

Eindrapport (in Eng.)

periode

06/2006 - 12/2008

opdrachtgever

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (TNO)

medewerkers

Olga Ivanova, Griet De Ceuster

partners

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

contact

Griet De Ceuster

+32 16 31.77.30
referentie: 04.14 and 07.41