Regionale samenstelling van de voertuigvloot

Ontwikkeling van een methode om de samenstelling van de voertuigvloten in de Belgische regionale emissiemodellen op elkaar af te stemmen

Om aan haar internationale verplichtingen te voldoen, moet BelgiŽ inventarissen van luchtemissies opstellen voor de vervoerssector. Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel maken elk hun eigen inventaris om zo tot een geconsolideerde nationale emissie-inventaris te komen.

Deze benadering veroorzaakte inconsistenties tussen de verschillende regio’s en daardoor ook op nationaal niveau. De tijdelijke groep van emissies van wegvervoer CCIEP (The Coordination Committee for International Environmental Policy) concludeerde na analyse dat de inconsistenties inderdaad gerelateerd waren aan de verschillen in de regionale vloot.

Het doel van het project was de transformatie van de statistische gegevens naar een consistente vlootcompositie die kan gebruikt worden om de inventarissen van emissies te verbeteren. TML ontwikkelde een tool die voldoet aan volgende voorwaarden:

  • De ontwikkeling van een consistente methodologie om  de verschillende beschikbare gegevensbronnen om te zetten naar invoer voor de generatie van historische en toekomstige voertuigvloten
  • Historische regionale vlootsamenstelling voor de jaren 1990 tot en met 2012
  • Vlootprojecties in een ‘business as usual’ scenario voor de jaren 2015, 2020, 2025 en 2030

Update voor COPERT5

In de loop van 2017 doen we een update van de vlootmodule. De voornaamste aanpassingen betreffen het geschikt maken van de tool voor het gebruik van COPERT5 in plaats van COPERT4. Ook wordt er een correctie doorgevoerd voor oude inactieve voertuigen en wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van een aantal nieuwe invoergegevens. Daarnaast wordt de toekomstmodule uitgebreid tot 2040.

rapporten

Rapport niet publiek beschikbaar

periode

2013 - 2014; update in 2017

opdrachtgever

Agence Wallonne de l'Air et du Climat (AwAC)

medewerkers

Filip Vanhove, Kris Vanherle, Bruno Van Zeebroeck

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referentie: 13.08-16089